بهشتی نژاد, مهدی

[ 1 ] - تبیین مفروضات اساسی فرهنگ انقلاب اسلامی به‌عنوان منبع قدرت نرم

مفروضات اساسی که همان باورها و عقایدند، بنیادی‌ترین و با ثبات‌ترین بخش وجودی انسان است و به‌عنوان مهمترین بُعد فرهنگ محسوب می‌شود. انقلاب اسلامی مبتنی بر این بُعد فرهنگ انقلاب اسلامی ایجاد شده و استمرار می‌یابد. این بُعد دارای جایگاه برجسته‌ای است. سؤال این است که مفروضات اساسی در فرهنگ انقلاب اسلامی دارای به‌عنوان منبع قدرت نرم برای جمهوری اسلامی کدام است؟ و دارای چه مؤلفه‌هایی است؟ فرهنگ انقلاب ...