کسری پورکرمانی

استادیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

[ 1 ] - مدل‌سازی مالی و تجزیه‌وتحلیل لایروبی بنادر

هدف از پژوهش حاضر، مدیریت لایروبی رسوبات، برای بسیاری از بندرها و بندرگاه‌هایی است که به حفظ قابلیت دسترسی کشتی، نیاز دارند. حجم رسوبات تولید شده، ممکن است برای مدیریت قابل‌توجه و هزینه‌بر باشد. در این مقاله، با استفاده از یک مدل مالی (که می‌تواند به‌عنوان یک ابزار پشتیبان تصمیم‌گیری توسط سهامداران در بخش‌هایی از جمله بنادر، شرکت‌های مشاوره مهندسی و ناظران مورد استفاده قرار گیرد)، مدل‌سازی ...

[ 2 ] - ارزیابی تأثیر ارائه خدمات ارزش افزوده بر رقابت پذیری بنادر ایران

استقرار خدمات ارزش افزوده می تواند در دستیابی به یک دیدگاه در راستای تسهیل تصمیمات راهبردی بنادر، بسیار مؤثر باشد. این پژوهش بر مبنای مطالعات تجربی، با رویکرد واقع گرای انتقادی و توصیفی با استفاده از داده های مطالعات موردی از بنادر ایران، صورت گرفته است که به بررسی سهم بالقوه ارائه خدمات ارزش افزوده در بنادر به عنوان یک استراتژی لجستیکی برای افزایش رقابت پذیری بنادر می پردازد. در این پژوهش، کمب...