× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

فاطمه بینازاده

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

[ 1 ] - تحولات تقنینی و قضایی ناظر بر مبارزه با مواد مخدر در کشورهای اونگاس

با نگاهی به تحولات بین‌المللی اخیر مواد مخدر، درمی‌یابیم که گفتمان بازیگران جامعۀ بین‌المللی در مقابله با مواد متفاوت و در حال تغییر است؛ در این روند در کشورهایی همچون کلمبیا و افغانستان به‌عنوان کشورهای مبدأ مواد در مقابل کشورهای مقصد مواد همچون مکزیک و آمریکا، رویکرد آسان‌گیرانه‌تری وجود دارد. به‌نظر می‌رسد حرکتی از منتهی‌الیه سخت‌گیرانه به‌سوی رژیم سهل‌گیرانه در نظام سیاستگذاری مخدری کشورها ...