ستار قاسمی گنیرانی

گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ایران

[ 1 ] - مروری بر امکان دفع حشره مگس سفید با استفاده از تله‌های آکوستیکی

مگس سفید یکی از آفاتی است که همواره خسارت‌های زیادی را به محصولات کشاورزی وارد کرده، و روش­های رایج مبارزه با این حشره مبتنی بر استفاده از سموم شیمیایی است. استفاده مکرر از سموم شیمیایی باعث مقاوم شدن حشرات به این دسته از سموم و افزایش هزینه­های مربوط به دفع این حشره شده است. از طرفی، مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده از سموم شیمیایی و افزایش تقاضا برای تولید محصولات سالم، باعث شده تا محبوبیت ر...

نویسندگان همکار