نرجس امیری

گروه هسته‌ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، صندوق پستی: 51664، تبریز- ایران

[ 1 ] - توصیف میکروسکوپی هسته‌های گذاری فرد- فرد با استفاده از مدل اندرکنش بوزون- فرمیونی

مطالعه رفتار دینامیکی سیستم‌های هسته‌­ای مختلف از موارد مورد علاقه تحقیقات طی سالیان اخیر بوده است. طیف انرژی، مقادیراندازه حرکت‌­های چند قطبی الکتریکی، مغناطیسی و . . . جزو مواردی می­‌باشند که معرف رفتار یک سیستم در قالب یک گروه تقارنی می‌­باشد. در این مقاله، مدل‌­های حل­‌پذیر جبری برای تعیین ویژه حالات و ویژه مقادیر هسته‌­های فرد- فرد در منطقه گذار ارتعاشی به گامای ناپایدار ((s)u↔(6)SO) با اس...