سید نجم الدین مرتضوی

استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زنجان

[ 1 ] - ارزیابی مورفوفیزیولوژیکی چمن آفریقایی تحت تأثیر اسید سالیسیلیک در شرایط تنش کم‌آبی

اسید سالیسیلیک می­تواند با تغییر در ویژگی­های فیزیولوژیکی و ریخت‌شناختی (مورفولوژیکی) گیاه سبب بهبود تحمل به تنش در گیاهان شود. این پژوهش به‌منظور بررسی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی چمن آفریقایی (Cynodon dactylon (L.) Pers) به تنش کم‌آبی و کاربرد اسید سالیسیلیک در سال 1394 در گلخانۀ تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان انجام شد. سه سطح آب قابل دسترس خاک (40، 70 و 100 درصد) و اسید سالیسیلیک (0،...

[ 2 ] - Salinity Tolerance of Kentucky Bluegrass as Affected by Salicylic Acid

Salinity is one of the greatest environmental challenges facing plant growth and development in the 21st century. Salicylic acid (SA) is a phenolic compound and signal molecule involved in the regulation of plants responses to biotic and abiotic stresses. This greenhouse experiment was conducted to determine effects of SA application on Kentucky bluegrass (Poa pratensis L.) responses to salinit...

[ 3 ] - اثر سدیم نیتروپروساید بر تحمل به خشکی چچم چندساله در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه دانهال

این پژوهش به‏منظور بررسی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چمن چچم چندساله (Lolium perenne L.) در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه دانهال به تنش خشکی و کاربرد سدیم نیتروپروساید (رها کننده نیتریک اکساید) در سال 1394 در گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان انجام شد. بذور چمن به مدت شش ساعت در محلولهای صفر (آب مقطر)، 200، 400، و 600 مایکرومولار سدیم نیتروپروساید خیسانده شدند و جهت اعمال تنش خشکی، جوانه‌زنی...

[ 4 ] - مطالعه ویژگی‏های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی چمن آفریقایی تحت تأثیر کاربرد سدیم نیتروپروساید در شرایط تنش کم آبی

این پژوهش به منظور بررسی پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیکی چمن آفریقایی(Cynodon dactylon (L.) Pers) به تنش کم‌آبی و کاربرد سدیم نیتروپروساید در سال 1394 در گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان انجام شد. سه سطح آب قابل دسترس خاک (40، 70 و 100 درصد) و سدیم نیتروپروساید (صفر، 250 و 500 میکرومولار) به‏صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار اعمال شدند. تنش کم آبی محتوای نسبی آب برگ و رشد ...

[ 5 ] - اثر کاربرد سیلیکون بر تحمل به شوری چمن کنتاکی بلوگراس

این پژوهش به‏ منظور بررسی پاسخهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن کنتاکی بلوگراس(Poa pratensis L) به شوری و کاربرد سیلیکون در سال 1393 در گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان انجام شد. تیمارهای شوری (صفر، 40 و 80 میلی مولار کلرید سدیم) و سیلیکات سدیم  (صفر، 75/0 و 5/1 میلی مولار) در محلولهای کامل غذایی اعمال شدند. به‏طورکلی، شوری رشد ریشه و شاخساره، مقدار کلروفیل، کیفیت ظاهری چمن و میزان پتاسیم برگها ...

[ 6 ] - اثر محلول‌پاشی پوتریسین و اسپرمین بر افزایش عمر گلجایی آلسترومریا رقم ‘سوکاری’

به‌منظور بررسی اثر محلول‌پاشی قبل و پس از برداشت پلی‌آمین‌ها بر افزایش عمر گلجایی آلسترومریا رقم ‘سوکاری’ (Alstroemeriaaurantica cv.Sukari)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو نوع پلی‌آمین (پوتریسین و اسپرمین) در چهار سطح (صفر، 5، 10 و 20 میلی‌گرم در لیتر) انجام گرفت. تیمار 20 میلی‌گرم در لیتر پوتریسین و اسپرمین عمر گلجایی را به‌ترتیب 19 و 22 روز، و تیمار 10 میلی‌گرم به‌ترت...

[ 7 ] - تأثیر تنش خشکی و جاسمونیک اسید روی صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

نعناع فلفلی با نام علمی Mentha piperita L. از خانواده نعناعیان، یکی از گیاهان دارویی پرمصرف است که علاوه‌بر آثار درمانی به‌عنوان طعم‌دهنده در تولید محصولات غذایی و دارویی مختلف بکار می‌رود. کمّیت و کیفیت مواد مؤثره گیاهان دارویی علاوه‌بر ژنوتیپ، تحت تأثیر عوامل محیطی نیز قرار می‌گیرد. از این‌رو به‌منظور بررسی اثرات تنش خشکی و جاسمونیک اسید بر روی کمّیت و کیفیت نعناع فلفلی، آزمایشی به‌صورت فاکتوری...

[ 8 ] - اثرهای کاربرد سدیم نیتروپروساید و سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های مرفوفیزیولوژیکی چایر معمولی در شرایط تنش کم‌آبی

کمبود آب از مهم‌ترین عامل‌های محدود کننده‌‌ مدیریت سبزفرش‌ها در مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می‌‌آید. پژوهش حاضر برای بررسی پاسخ‌‌های مورفوفیزیولوژیکی چایر معمولی (Cynodon dactylon (L.) Pers.)  به تنش کم‌‌آبی و کاربرد سدیم نیتروپروساید و سالیسیلیک‌اسید‌‌ انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح به طور کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل 3 سطح تنش کم آبی (40، 70 و 100% آب در...

[ 9 ] - Canonical Correlation Analysis for Determination of Relationship between Morphological and Physiological Pollinated Characteristics in Five Varieties of Phalaenopsis

Phalaenopsis is an important genus of orchids that is grown for economical production of cut flower and potted plants. The objective of this study is the evaluation of correlation between morphological and physiological traits of self and cross-pollination of 5 varieties of Phalaenopsis orchid. Some morphological traits were measured: Capsule length (CL), capsule volume (CV), weight of seeds in...