رعنا خلیل نژاد

دکترای شیمی کاربردی، گروه شیمی کاربردی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران *(مسوول مکاتبات).

[ 1 ] - جذب بیولوژیکی فلز Cu(II) توسط قارچ غیـر زنده Penicillium Camemberti: مطالعات ناپیوسته و بستر ثابت

زمینه و هدف :وجود فلزات سنگین در منابع آبی بیش ترین مشکلات را برای سلامتی انسانها و محیط زیست ایجاد می کند. استفاده از جذب سطحی توسط میکروارگانیسم ها از جمله روش هایی است که مزایای زیادی دارد و  برای این منظور میکروارگانیسم هایی نظیر قارچ ها، باکتریها و جلبکها مورد استفاده قرار میگیرند. مواد و روش ها: در این مطالعه از توده سلولی قارچ غیر زنده پنی سیلیوم کاممبرتی ((Penicillium camemberti  به عن...

[ 2 ] - مروری بر جذب بیولوژیکی رنگزاها بوسیله قارچهای غیر زنده

در حال حاضر آلودگی محیط زیست به عنوان یک مشکل و معضل جهانی مطرح می باشد .رنگزا ها از جمله خطرناک ترین گروه های ترکیبات شیمیایی یافت شده در پسابهای صنعتی بوده است. در این تحقیق برای حذف رنگزاها از میکروارگانیسم ها استفاده شده است از مهمترین میکروارگانیسم ها می توان قارچها را بیان کرد که خصوصیات آنها بررسی شده و از طریق مکانیسم جذب بیولوژیکی این آلاینده ها را از پسابهای مختلف حذف می کنند. عوامل م...

[ 3 ] - جذب فلز منگنز(II) و حذف رنگزای Reactive Black B با تلفیق فرایندهای جذب بیولوژیکی و UV/H2O2 در راکتور واحد از پساب

زمینه و هدف: فلزات سنگین و رنگزاها به وسیله فعالیت های صنعتی و توسعه فن آوری بیشتر از میزان طبیعی در محیط زیست  منتشر شده اند. این آلاینده ها به دلیل سمی بودن، اثرات نابهنجاری بر محیط زیست و سلامتی موجودات به ویژه انسان ها دارند. بنابراین توسه روش هایی نوین که بتواند این آلاینده ها را از محیط زیست به طور همزمان حذف کند بسیار مهم است. روش بررسی: در این تحقیق  د...