زهره خورسندی کوهانستانی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

[ 1 ] - مقایسه عملکرد دو مدل هیدرولوژیکیIHACRES و GR2Mدر شبیه سازی جریان ماهانه حوضه آبخیز دره تخت

مدل­سازی فرایند بارش-رواناب از اهمیت به سزایی برخوردار می­باشد. نتایج مدل­های بارش-رواناب به طور مستقیم در مسائلی از قبیل مدیریت منابع آب، کنترل سیلاب و طراحی سازه­های هیدرولیکی مورد استفاده قرار می­گیرد. با توجه به تنوع مدل­هایبارش­رواناب دردسترس، انتخاب یک مدل مناسب برای حوضه از جهت بهره­وری و مدیریت منابع آب مهم می­باشد.در این پژوهش کارایی دو مدل بارش–رواناب IHACRES و  GR2Mدر شبیه­سازی جریان...

[ 2 ] - برآورد رواناب حوضه‏ های شهری با استفاده از مدل URBS-UH (مطالعه موردی: شهر بهارستان)

یکی از اساسی­ترین مسائل در هیدرولوژی شهری کمی کردن پاسخ هیدرولوژیک حوضه در مقابل بارش باران است. با وجود اهمیت موضوع، اطلاعات بسیار کمی در دسترس است که بتوان با استفاده از آن داده­های مورد نیاز را برای کمی کردن پاسخ هیدرولوژیک بدست آورد. در این مطالعه بانک اطلاعات شهری برای بخشی از شهر بهارستان در استان اصفهان تهیه گردید و با این اطلاعات هیدروگراف واحد شهری با استفاده از مدل URBS-UH برای دو زیر...

[ 3 ] - گزارش فنی: بررسی کارایی مدل‌های بارش_رواناب GR4J و GR2M در شبیه‌سازی جریان حوزه آبخیز دره‌تخت

شبیه‌­سازی جریان از مباحث اصلی هیدرولوژی است و برای مطالعه آن به‌طور معمول از مدل­‌های بارش-رواناب استفاده می­‌شود. مدل­‌های هیدرولوژی نمایش ساده شده‌­ای از سامانه هیدرولوژی واقعی هستند که به مطالعه کارکرد حوضه در واکنش به ورودی‌­های گوناگون و فهم بهتر از فرایند­های هیدرولوژی کمک می‌­کنند. با توجه به تنوع مدل­‌های بارش-رواناب در دسترس، انتخاب یک مدل مناسب برای حوضه به‌­منظور بهره‌­وری و مدیریت ...

[ 4 ] - تعیین عوامل مؤثر بر رسوب‌دهی با استفاده از روش‌های آماری، مطالعه موردی: حوضه سیدآباد

از آن‌جا که در بررسی عوامل موثر بر فرسایش خاک و تولید رسوب به‌طور ریشه‌ای نمی‌توان عامل مشخص و معینی را به‌عنوان عامل اصلی فرسایش آبی در یک منطقه معرفی نمود، شرایط فرسایش موجود در منطقه را باید معلول تأثیر متقابل مجموعه عوامل موثر در ایجاد فرسایش دانست. لذا در این پژوهش به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر بر میزان فرسایش و تولید رسوب، فرسایش بین شیاری حوضه سید‌آباد به کمک متوسط شدت بارش 30 دقیقه­ای با ...

[ 5 ] - Investigating Allelopathic Effects of Artemisia sieberi on Seed Germination and Seedling Growth Indices of Three Alfalfa Species

Allelopathy is one of the main factors limiting the plants growth. The present study investigated the effect of aqueous extract of leaves and fruit of Artemisia sieberi that is an important species for rangeland rehabilitation on seed germination and seedling growth of three alfalfa species (Medicago sativa cv. Nikshahri,‌ Medicago polymorpha and Medicago scutellata cv. Robinson) in laboratory ...

[ 6 ] - Performance evaluation of green roofs in urban runoff reduction

Urbanism directly affects the hydrological cycle. One of the ways to manage runoffs in urban areas that is considered nowadays is green roof creation. Green roof is mainly created in humid and semi-humid areas, and efficiency of green roofs in arid and semi-arid areas has attracted less attention. In the current study, to evaluate the effect of green roof in arid and semi-arid to reduce runoff,...

[ 7 ] - بررسی اثرهای اقتصادی تغییرات کاربری و پوشش اراضی از طریق روش‏ های سنجش از دور و مطالعات پیمایشی اطراف بهبهان

استفاده از سنجش از دور و داده‏های سامانه‏های اطلاعات جغرافیایی در کاهش هزینه، کوتاه‏کردن زمان، و افزایش جزئیات و دقت اطلاعات تغییرات کاربری اراضی بسیار مؤثر است. در این مطالعه از تصاویر ماهواره‏ای سال‏های 1991 (TM) و 2016 (OLI) منطقة بهبهان استفاده شده است. پس از پردازش و تصحیح هندسی و تصحیح اتمسفری و طبقه‏بندی داده‏ها، به تهیة نقشه‏های کاربری اراضی منطقه اقدام شد. پس از شناسایی تغییرات کاربری ...

[ 8 ] - ارزیابی کارآئی شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی با استفاده از مدل SWMM (مطالعه موردی: شهر لیکک، استان کهگیلویه و بویراحمد)

به­منظور مدیریت رواناب شهری لازم است میزان رواناب به درستی برآورد گردد. از جمله مدل­های پرکاربرد برای برآورد رواناب شهری، مدل SWMM است که یک برای یک واقعه رگبار و یا برای داده­های پیوسته سری زمانی کیفیت و کمیت رواناب را شبیه­سازی نماید. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی کارآئی کانال­های جمع­آوری رواناب با استفاده از مدل SWMM<str...

[ 9 ] - بررسی تاثیرات تغییر کاربری اراضی بر روی کیفیت آب رودخانه شاوور

حفاظت و استفاده بهینه از منابع آب از اصول توسعه پایدار هر کشور است. آب­‌های سطحی جاری یا رودخانه‌­ها یکی از مهمترین منابع آب هستند که نقش مهمی در تامین آب مورد نیاز بخش‌­های مختلف مانند کشاورزی، صنعت، شرب و تولید برق دارند. رودخانه شاوور که یکی از رودخانه­‌های مهم و تاثیرگذار شهرستان شوش به‌­شمار می­‌رود، به‌­دلیل استفاده از آب آن در کاربری­‌های شهری و کشاورزی کیفیت آن حائز اهمیت است. کاربری ار...