مسعود اربابی

بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، صندوق پستی 1454-1985813111، تهران

[ 1 ] - ارزیابی تاثیر دزهای اشعه گاما روی مراحل زیستی سوسک چهارنقطه‌‌ای حبوبات (Coleoptera: Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.)

سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، ازآفات مهم لوبیا چشم ­بلبلی در انبار می­ باشد. استفاده از روش­‌های پرتودهی باعث کنترل پیوسته آفت، کاهش مسایل بهداشتی و زیست‌محیطی می­شود. تاثیر دزهای مختلف پرتوگاما کبالت 60 روی مقدار ازت و درصد پروتیین، میزان خسارت و مراحل زیستی حشره آفت در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. نتایج نشان داد اشعه گاما بر درصد پروتیین و مقدار ازت لوبیا چشم­‌بلبلی اثر منفی ندارد. در حالی­ که خس...

[ 2 ] - مقایسه اثر سمپاشی و آب پاشی درکنترل کنه تارتن نیشکر (Oligonychus sacchari (McGregor, 1942 در استان خوزستان

کنه تارتن نیشکر (Oligonychus sacchari) ازآفات کلیدی کشت این محصول درخوزستان است. به ­منظور کاهش مخاطرات مصرف کنه ­کش­ها، مقایسه­ای درباره کارایی دو نوبت آب­پاشی، بایک نوبت آب­پاشی + یک نوبت محلول­ پاشی کنه ­کش ورتی مک درمدت 48 ساعت با یک نوبت محلول­پاشی کنه ­کش فن پیروکسی میت اس سی 5 درصد علیه جمعیت فعال و در شرایط طغیانی کنه تارتن نیشکر روی ارقام حساس میان­رس CP48-103 و زود­رس CP57-614 درکشت ص...

[ 3 ] - مقایسه اثر آبشویی، دترجنت و سموم کنه کش جدید بر کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker

کنه تارتن انجیر (Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker) از آفات مهم انجیر در شهرستان پلدختر استان لرستان است. اثر تیمار­های یک­ بار آبشویی، دو­بار آبشویی، یک ­بار دترجنت، دو­بار دترجنت، سم انویدور، سم ابرون و سم فلورمایت روی این آفت در شهرستان پلدختر بررسی شد. آزمایش در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با چهار تکرار همراه با شاهد انجام گردید. پس از 3، 7، 14 و 29 روز از اعمال تیمارها درصد تلفات ا...

[ 4 ] - مطالعه فون، پراکنش و دامنه میزبانی کنه های بالاخانواده Tetranychoidea روی درختان میوه در منطقه مشهد

طی سال­ های 85-1386 از درختان میوه منطقه مشهد جهت جمع ­آوری کنه­ های بالا خانواده Tetranychoidea نمونه ­برداری به­ عمل آمد. جمع ­آوری کنه‌ها از روی اندام ­های هوایی (برگ، ساقه و شاخه) به ­صورت مستقیم با روش تکاندن روی سینی سفید و یا با استفاده از قیف برلز انجام شد و اسلایدهای میکروسکوپی دایمی طبق روش­ های علمی موجود تهیه گردیدند. در این بررسی تعداد 8 گونه از جنس ­های مختلف متعلق به دو خانواده T...

[ 5 ] - ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران

کنه گردآلود مهمترین آفت نخلستان­ های خرمای ایران و جهان می­ باشد. تغذیه و شدت خسارت این کنه از حبه خرما باعث نابودی کامل میوه در ارقام صادراتی خرما مانند مضافتی، برهی و کبکاب می­ شود. از دهه 1340 از سموم کنه­ کش آلی مانند تترادیفون (تدیوم) برای کنترل خسارت این کنه در جنوب کشور استفاده و مبارزه شیمیایی در سطح گسترده­ ای افزایش یافته است. تاثیر آب­پاشی علیه این کنه روی ارقام خرمای مردار سنگ، کبکا...

[ 6 ] - فراوانی جمعیت کنه Pronematus ubiquitus (McGregor, 1932) (Acari: Tydeidae) روی ارقام مختلف انجیر در منطقه ساوه

کنه (Pronematus ubiquitus(McGregor از دشمنان طبیعی کنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آفت درختان انجیر در ایران و جهان است. فراوانی جمعیت این کنه روی 11 رقم انجیر طی سال­های 1379 و 1380 در منطقه ساوه بررسی شد. در اجرای این تحقیق از طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار و هر تکرار شامل یک درخت برای نمونه‌برداری استفاده شد. شمارش جمعیت مراحل فعال کنه، با قرار دادن کادر چهار سانتی­متر مربعی درطرفین رگبرگ اصلی ...

[ 12 ] - ارزیابی تاثیرکنه‌کش جی‌سی‌مایت در کنترل کنه تارتن دو نقطه‌ای،Tetranychus urticae ، و کنه حنایی گوجه فرنگی، Aculops lycopersici، در گلخانه‌

استفاده از آفت­کش‌های گیاهی در کنترل خسارت کنه­ها بخصوص در دوره میوه­دهی محصولات گلخانه ای موجب کاهش مخاطرات سموم آلی می­شود. تاثیر غلظت­های 3/0، 5/0 و 1 در هزار آفت­کش جی‌سی‌مایت با دوره کارنس کوتاه روی مراحل فعال جمعیت کنه تارتن دونقطه‌ای خیار و کنه حنایی گوجه فرنگی در مقایسه با دو کنه‌کش‌ هگزی تیازوکس (نیسورون) و آبامکتین (بایوک) به ترتیب با غظت های 5/0 و 75/0 در هزار و تیمار شاهد مطالعه گرد...

[ 13 ] - مقایسه تاثیر چند کنه‌کش در کنترل تراکم‌های مختلف جمعیت کنه تارتن دولکه‌ای، Tetranychus urticae Koch، در مزارع لوبیای منطقه لردگان

این تحقیق به منظور تعیین مناسب­ترین زمان سمپاشی براساس تراکم جمعیت کنه تارتن دولکه­ای و تاثیر آفت­کش­های مختلف در کنترل آفت  انجام شد. بررسی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی به صورت کرت­های یک بار خرد شده انجام شد. پس از رسیدن میانگین جمعیت به 3، 5 و 7 کنه پشت هر برگ در کرت اصلی، سمپاشی با تیمارهای کرت فرعی شامل کنه­کش­های فنازوکوئین (پراید® SC 20%) به نسبت 5/0 لیتر در هکتار، فن‌پیروکسی‌میت (ار...

[ 14 ] - ارزیابی کارایی کنه‌کش بایوفنزیت (SC 24%) درکنترل کنه تارتن دونقطه‌ای، Tetranychus urticae Koch ، محصولات گلخانه‌ای

کنه‌های تارتن اولین آفت مقاوم به سموم در محیط‌های گلخانه‌ای‌ جهان هستند. عدم مدیریت مصرف کنه‌کش‌ها در  برخی واحدهای گلخانه‌ای کشور، اثر بخشی آن‌ها را در مدت کوتاهی به شدت کاهش داده است. به منظور ایجاد تنوع کنه‌کش‌ها و کارایی بیشتر آن‌ها، مطالعه‌ای روی دزهای 3/0، 4/0 و 5/0 در هزار کنه‌کش جدید بایوفنزیت (فلورامایتSC 24% ®)، در مقایسه با دزهای مجاز کنه‌کش‌های آبامکتین (ورتی مک®1.8%  EC)، هگزی تیاز...

[ 16 ] - بررسی جنبه‌هایی از تأثیر کنه‌کش جدید Spirodiclofen SC 240)) در کنترل کنه‌های آفت درختان سیب در ‌ایران

تعداد قابل ملاحظه‌ای از کنه‌کش‌ها برای مبارزه با کنه تارتن دو نقطه‌ای (Tetranychus urticae Koch) و کنه قرمز اروپائی (Panonychus ulmi Koch) درختان سیب در کشور استفاده می‌شود. تأثیر دز‌های 4/0، 5/0 و 6/0 در هزار کنه‌کش جدید SC 240 Spirodiclofen در مقایسه با کنه‌کش‌های Fenazoquen 20% SC به عنوان بالغ‌کش با دز نیم در هزار و تخم‌کش Clofentazine 50% SC با دز یک در هزار، علیه مراحل تخم و فعال کنه قرمز...

[ 17 ] - اولین گزارش از وجود کنه (Banks 1917) Schizotetranychus celarius روی بید فری ((Salix matsudana Koid. از ایران (گزارش کوتاه علمی)

کنه تارتن Schizotetranychus celarius اولین بار از روی بامبو زینتی (Dracaena sanderiana Sander ex Mast.) در نمونه‌های ارسالی سازمان حفظ نباتات جمع‌آوری، شناسایی و گزارش می‌گردد. پراکندگی این کنه به لحاظ عدم رعایت قوانین قرنطینه توسط بخش خصوصی باعث گسترش آن در سال 1385 روی درخت بید فری (Salix matsudana) درمحیط‌های آزاد تهران شد. تغذیه، تمامی مراحل زندگی و تراکم جمعیت کنه در زیرتارهای تنیده شده در...

[ 18 ] - ارزیابی کنه شکارگر Gaeolaelaps aculeifer در کنترل کنه‌ کورم گلایول (Rhizoglyphus echinopus)

خسارت کنه‌ انباری (Rhizoglyphus echinophus) اهمیت اقتصادی روی کورم گلایودارد. مطالعه­ای درباره کارائی این کنه شکارگر Gaeolaelaps aculeifer و بومی در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. با آلوده نمودن هرکورم گلایول به چهارکنه انباری و کشت هریک در گلدان­ های حاوی 50% خاک معمولی، 25% کود دامی پوسیده و 25% ماسه انجام شد. برای رها سازی کنه شکارگر از هفت نوبت در زمان ­های مختلف برای رهاسازی ...

[ 19 ] - مطالعه کنه‌کش‌های گیاهی در کنترل کنه حنایی گوجه‌فرنگی، Aculops lycopersici ، در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

     کنه حنایی، Aculops lycopersic، از آفات مهم گوجه‌فرنگی است. با هدف ارزیابی تاثیر کنه­کش­های گیاهی بایومایت، جی سی مایت و فرمولاسیون چریش (8/1%EC) ایرانی، به ترتیب غلظت­های 75/0، 5/1 و 5/2 پی پی ام  از این کنه‌کش­ها محلول مادری تهیه و از غلظت 1/0 الی 9/0 پی­پی­ام آنها برای آزمایشات زیست‌سنجی به روش غوطه­ور نمودن برگ آلوده به کنه در 10 تکرار استفاده شد. نمونه شاهد در آب مقطر غوطه­ور ...

[ 20 ] - مطالعه توزیع جغرافیایی و فراوانی جمعیت کنه‌های گیاهی روی اندام‌های هوایی و در سطح خاک باغات چای در شرق استان گیلان

تنوع و فراوانی جمعیت کنه­ها روی اندام­های هوایی و خاک باغات چای در15 منطقه شرق استان گیلان در سال­های 1387 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. از روش تکاندن اندام­های هوایی و قیف برلز به­ترتیب برای جمع­آوری کنه­های استفاده شد. در مجموع 36 گونه، از 33 جنس و 31 خانواده متعلقه به گروه Astigmata، دو زیرگروهProstigmata Crypotstigmata, و راسته  Mesostigmataجمع­آوری وشناسایی شدند. بیشترین وفور جمعیت روی اند...

[ 21 ] - بررسی دامنه میزبانی و پراکنش لارو کنه‌های پارازیتنگونا در مناطق مختلف استان کرمانشاه

طی سال­ های 1386 و 1387 لارو کنه­ های گروه پارازیتنگونا (Parasitengona) (متعلق به دو زیر گروه Erythraeina و Trombidina) از روی قسمت­ های مختلف بدن 20 گونه حشره در استان کرمانشاه جمع ­آوری و مطالعه گردید. نتیجه این بررسی منجر به شناسایی لارو 9 گونه ازچهار خانواده کنه ­های پارازیتنگونا شد که از روی شش گونه ملخ از خانواده­ های زیر: Acrididae: Caliptamus tenuicercis Tarbinsky, Ca...