زریر سعیدی

بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

[ 1 ] - ارزیابی مقاومت ارقام و ژنوتیپ های مختلف بادام نسبت به کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

مقاومت ارقام و ژنوتیپ ­های مختلف بادام شامل مامایی، سفید، ربیع، شکوفه، آذر، نان­پاریل، شاهرود 6، شاهرود 7، شاهرود 13، شاهرود 21 و شاهرود 12 (فرانیس) نسبت به کنه تارتن دولکه­ ای مورد بررسی قرار گرفت. جهت یکنواختی اثر پایه، تمامی ارقام و ژنوتیپ ­ها روی پایه ‘GF677’ پیوند زده شدند و مقاومت آنها نسبت به کنه تارتن دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاه و گلخانه بررسی گردید. جهت مطالعه آزمایشگاهی قطعاتی با اندا...

[ 2 ] - تاثیر هفت ژنوتیپ لوبیا سفید روی پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاه و ارزیابی خسارت آن در شرایط گلخانه

کنه تارتن دولکه ­ای (Acari: Tetranychidae)Tetranychus urticae Koch. یکی از آفات مهم لوبیا است. بیولوژی این آفت روی 7 ژنوتیپ لوبیا سفید (دهقان، صدف، دانشکده، G-11867، Jules،Goynok98 ، Kara Casehiro) در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1 ± 25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 55 درصد و دوره نوری 12:12 ساعت تاریکی: روشنایی) به روش دیسک برگی بررسی شد. همچنین در شرایط گلخانه ­ای (رهاسازی 5 کنه ماده بالغ بارور در م...

[ 3 ] - مقایسه تاثیر چند کنه‌کش در کنترل تراکم‌های مختلف جمعیت کنه تارتن دولکه‌ای، Tetranychus urticae Koch، در مزارع لوبیای منطقه لردگان

این تحقیق به منظور تعیین مناسب­ترین زمان سمپاشی براساس تراکم جمعیت کنه تارتن دولکه­ای و تاثیر آفت­کش­های مختلف در کنترل آفت  انجام شد. بررسی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی به صورت کرت­های یک بار خرد شده انجام شد. پس از رسیدن میانگین جمعیت به 3، 5 و 7 کنه پشت هر برگ در کرت اصلی، سمپاشی با تیمارهای کرت فرعی شامل کنه­کش­های فنازوکوئین (پراید® SC 20%) به نسبت 5/0 لیتر در هکتار، فن‌پیروکسی‌میت (ار...

[ 4 ] - غنی سازی آرد گندم با نسبتهای مختلف پودر بذر گیاه دارویی رازیانه به منظور افزایش ارزش تغذیه ای نان

اکثر نان‌های تولیدی کشور از کیفیت پایین تغذیه‌ای برخوردارند. غنی سازی نان با گیاهان دارویی یک روش جدید به منظور بهبود ارزش تغذیه‌ای آن است. هدف از این تحقیق دستیابی به ترکیب مناسبی از مخلوط پودر دانه رازیانه به منظور غنی‌سازی آرد گندم از نظر مواد معدنی و آنتی‌اکسیدان‌ها بود. برای این منظور، 100 گرم آرد سفید با نسبت‌های مختلفی از پودر رازیانه شامل 3، 5، 7، 10، و 15 گرم مخلوط گردید. خواص فیزیکی (...