علیرضا شمس

[ 1 ] - بررسی اثرمصرف توام ویتامین E و عنصر روی بر سطح سرمی هورمون‌های کلسی‌تونین، استروژن، پروژسترون و کلسیم در موش‌های اواریکتومی‌شده

زمینه و هدف: استئوپروز یک بیماری تخریب‌کننده‌ی استخوان و یکی از مشکلات عمده‌ی افراد در سنین بالای 50 سال می‌باشد که هزینه-های زیاد و به دنبال آن عوارض جسمی و روانیی را بر جامعه تحمیل‌می‌کند. آنتی‌اکسیدان‌ها و بعضی املاح معدنی به‌خصوص عناصر نایاب مانند روی بر درمان بعضی از بیماری‌ها و احتمالا پوکی استخوان می‌تواند تاثیر مثبت داشته باشد. مطالعه‌ی حاضر تلاش‌دارد تا تاثیر مصرف توام مکمل ویتامین E و...

[ 2 ] - بررسی اثرات آگونیست GnRH بر روی میزان آپوپتوز سلولهای گرانولوزای فولیکولهای موش های صحرایی

زمینه و هدف: هورمون آزادکننده گنادوتروپین (GnRH) علاوه بر هیپوتالاموس، در تخمدان هم تولید می شود و روی تمایز سلولی و ایجاد فولیکول های آترتیک تاثیر می گذارد. با توجه به این که مرگ سلول های گرانولوزا طی روند آترزی فولیکولی به واسطه پدیده آپوپتوز صورت می گیرد.ما در این مطالعه وقوع آپوپتوز در سلول های گرانولوزای فولیکول های تخمدان موش صحرایی را تحت تاثیر یکی از آگونیست هایGnRH یعنی بوسرلین استات ...

نویسندگان همکار