محمد رضا سلطانی

استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

[ 1 ] - انتخاب مدل مناسب مدیریت دانش برای یکی از سازمان تحقیقاتی نظامی

مدیریت دانش رشته‎ای کاربردی است که به استقرار فرایندهای شناسایی، انتخاب، سازماندهی، تلخیص و دسته‎بندی اطلاعات ضروری برای کسب وکار می­پردازد؛ به‎گونه­ای که عملکرد کارکنان و مزیت رقابتی شرکت را بهبود می­بخشد. این مقاله به‎دنبال شناسایی مدل مناسبی برای به‎کارگیری مدیریت دانش در یکی از سازمان‎های تحقیقات نظامی با استفاده از مطالعات و اخذ نظر خبرگان و متخصصان است تا بتواند مبتنی بر آن، ضمن پیاده‎ساز...

[ 2 ] - طراحی الگوی بومی شناخت و سنجش فرهنگ سازمانی سازمان‎های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران

این پژوهش با هدف طراحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی سازمان‎های نظامی و انتظامی، درپی پاسخ به این سؤال است که الگوی بومی شناخت و مدیریت فرهنگ سازمانی سازمان‎های نظامی و انتظامی کدام است؟ برای دست‎یابی به الگویی که بتواند پاسخ دقیق و صریحی به سؤال فوق باشد، ابتدا مدل‎ها و الگوهای مختلف فرهنگ سازمانیِ ارائه‎شدۀ نظریه‎پردازان و صاحب‎نظران، به‎دقت مورد بررسی قرار گرفت و پس از تحلیل نقاط قوت و ضعف هر کدا...

[ 3 ] - بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش در یکی از دانشگاه‌های نیروهای مسلح

مدیریت دانش به‌عنوان یکی از رویکردهای مهم و ارزشمند سازمان‌های پیشرو محسوب می‌شود که با استقرار چنین سیستمی می‌توان از خروج و زائل شدن داراییهای فکری سازمان جلوگیری کرد. با توجه به اهمیت موضوع مدیریت دانش، این مقاله با هدف بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش در یکی از دانشگاه‌های نیروهای مسلح، به رشته تحریر درآمده است و تلاش می‌کند به این پرسش اصلی "آیا زیرساخت مدیریت دانش در دانشگاه مورد مطالعه وجود...

[ 4 ] - سنجش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی با توجه به الگوی فرهنگ مطلوب: کاربرد رویکرد آمیخته

پژوهش حاضر، نتایج طرح تحقیقاتی انجام‌شده در بانک دی باهدف طراحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی و سنجش وضعیت موجود آن است. برای انجام پژوهش، رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) در نظر گرفته شد. در گام نخست با مطالعه گستردۀ مبانی نظری، مطالعات تطبیقی، مبانی دینی، اسناد بالادستی، ذهن‌کاوی مدیران و مشاهدۀ مشارکتی، الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی بانک متشکل از پنج بعد، 26 مؤلفه و 218 شاخص تدوین شد. روایی سازۀ مدل فرهنگ...

[ 5 ] - درآمدی بر نقد نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو

ابراهام مازلواز جمله اندیشمندانی است که در زمینة تشخیص و دسته‌ بندی نیازهای انسانی، صاحب ‌نظر است. وی در قالب نظریة سلسله‌ مراتب نیازها، مدعی است که نیازهای انسان، به پنج‌دسته: نیازهای زیستی، امنیت، محبت، احترام و درنهایت نیاز به خود شکوفایی قابل تقسیم‌ بندی است. به‌ نظر می‌رسد مدل انگیزشی مازلو به‌رغم نکات مثبت، اشکالات اساسی هم داشته باشد که این تحقیق قصد پرداختن ...

[ 6 ] - مقایسه تطبیقی و تحلیلی نظام ارزیابی عملکرد و نظام ارزشیابی شایستگی ها در سازمان

شناخت کارکنان شایسته، اعطای پاداش به آنها و ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان از جمله‌علل اصلی ارزیابی عملکرد است. در گذشته، مدیران، ارزیابی عملکرد را فقط به‌منظور نظارت بر کار کارکنان انجام می‌دادند، درحالی‌که امروز جنبۀ راهنمایی و ارشادی این عمل، اهمیت بیشتری یافته است. هدف نهایی این تحقیق، تعیین چارچوبی برای مقایسۀ دو نظام ارزیابی عملکرد و نظام ارزشیابی شایستگی‌ها در یکی از سازمان‌های وابس...

[ 7 ] - طراحی و تبیین الگوی مطلوب ومعیارهای مناسب ارزشیابی‌عملکرد کارکنان مأمور به خارج از سپاه

ارتقای اثربخشی و تقویت بنیۀ هر سازمان، مستلزم وجود کارکنان متعهد، مؤثر و باانگیزه به عنوان اصلی‌ترین مزیت راهبردی در محیط متلاطم و دارای تغییر و تحولات سریع و روزافزون امروز است. تحقیق حاضر با هدف دستیابی به الگو و معیارهای مطلوب ارزشیابی‌ عملکرد کارکنان مأمور به خارج از سپاه انجام شده است. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات، توصیفی[1] از...

[ 8 ] - بررسی عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد نهادی

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برخورداری از منابع انسانی متعهد و ایثارگر است که با تکیه بر همین نیروی انسانی توانسته است، نقش خود را در حفاظت از انقلاب و دستاوردهای آن به‌خوبی ایفا نماید. هدف از این پژوهش «بررسی عوامل مؤثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد نهادی قرارگاه خاتم الانبیاء(ص)» است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری م...

[ 9 ] - بررسی، تحلیل و ارزیابی مقالات فصلنامه‌ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی (14 شماره)

هدف تحقیق حاضر، بررسی و ارزیابی شکلی و محتوایی مقالات مجله‌ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی است. پژوهش حاضر، از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا است و از رویکرد توصیفی-تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعه‌ی هدف استفاده شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق، 1408 مقاله‌ی رسیده به دفتر فصلنامه و 102 مقاله‌ی چاپ‌شده در 14 شماره‌ی فصلنامه‌ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی تا پایان سال 1392را دربر...

[ 10 ] - طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی

سازمان‌های بالنده و طلایه‌دار همواره در تلاش‌اند تا با آگاهی از ارزش‌های بی‌بدیل فرهنگی خود در نیل به عملکردهای ممتاز، از سازوکارهای گوناگون علمی برای سنجش وضعیت و اعتلای فرهنگ سازمانی خویش بهره جویند. اندیشمندان حوزه مدیریت و سازمان  برای  سنجش و اندازه گیری فرهنگ سازمانی، مدل‌ها، الگوها و گونه‌شناسی‌های مختلفی را ارائه نموده‌اند. مقاله حاضر با هدف طراحی الگوی بومیِ سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانیِ ...

[ 11 ] - آسیب‌شناسی آموزش‌های سازمانی در یکی از مراکز نظامی نیروهای مسلح با استفاده از الگوی «FPSS»

امروزه، آموزش سازمانی به یکی از مهم‏ترین ضروریات سازمان‏های نوین برای بقا در شرایط متغیر کنونی درآمده است. پویایی سازمانی، انعطاف‏پذیری ساختاری، افزایش بهره‏وری، و اثربخشی همگی در گرو داشتنِ نظام آموزش سازمانی کارآمد و مؤثر است. از طریق آسیب‏شناسی آموزشی است که می‏توان نقاط ضعف و معایب دوره‏های آموزشی را شناسایی کرد. در تحقیق حاضر به ارزش‏یابی دوره‏های آموزشی در یکی از مراکز نظامی نیروهای مسلح ب...

[ 12 ] - شناسایی مولفه های فرهنگ و مدیریت جهادی در حوزه کسب و کار (با تاکید بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی)

حوزه کسب و کار، از جمله حوزه‌های مهم و مطرح دنیاست و موتور محرک اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود. برخورداری نظام جمهوری اسلامی ایران از یک نظام کسب و کار و اقتصاد اثربخش و کارآمد، مستلزم تلازم با فرهنگ و ارزش‌هایی است که با ماهیت شریعت اسلام سازگار و همسو باشد. این تحقیق با هدف شناسایی مؤلفه‌های ارزشی در کسب و کار و عرصه عملیات اقتصادی انجام می‌شود. به منظور نیل به هدف تعیین شده ضمن مرور مبانی نظری ...