بهرام خیری

استادیار دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد سلامی واحد مرکزی، ایران

[ 1 ] - بـررسی تأثیر ارتقا استانداردهای اخلاقی و بهبـود هنجـارهای ذهنی در کـاهش تمایل به خریـد مصرف کننده از کالای با نام تجاری مشابهِ اصل

در سال­های اخیر، بازار  محصولات با نام تجاری مشابه اصل توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بر همین اساس، این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به خریدِ مصرف کننده از کالای با نام تجاری مشابهِ اصل در میان دو دانشگاه شهر قزوین می­پردازد. جامعه مورد بررسی، دانشجویان در حال تحصیل دو دانشگاه آزاد و بین المللی شهر قزوین هستند که یک نمونه 415 نفری از آن­ها برای این مطالعه به صورت نمونه­گیری طبقه­ای تصاد...

[ 2 ] - بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر بازاریابی رابطه¬مند در روابط کامل خریدار- فروشنده (مطالعه موردی شرکت بهمن دیزل)

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر بازاریابی رابطه­مند در روابط کامل خریدار- فروشنده می­باشد. در این پژوهش استراتژی­های بازاریابی از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می­گیرند. دیدگاه اول همان مدیریت آمیخته بازاریابی (بازاریابی معاملاتی) است. بازاریابی معاملاتی به عنوان یک نگـرش کوتاه مدت که فقط روی معاملات فعلی تمرکز دارد، تعریف می­شـود. دیـدگاه دوم، بازاریـابی رابطه­مند می­باشد که هدفش تمرکز ...

[ 3 ] - بازاریابی سیاسی؛ پیش به سوی سازمان‌های سیاسی بازار محور

بازاریابی سیاسی از بسیاری جهات مشابه بازاریابی در دنیای کسب و کار است. در بازاریابی کسب و کار، فروشندگان، کالاها، خدمات و ارتباطات را روانه بازار می‌کنند و در عوض پول، اطلاعات و وفاداری مشتریان را دریافت می‌کنند. در مبارزات سیاسی نیز کاندیداها، وعده‌ها، حمایت‌ها، خط مشی‌ها و ویژگی‌های شخصی شان را به رأی‌دهندگان عرضه می‌کنند و در مقابل، آرا و کمک‌های داوطلبانه آنان را دریافت می‌کنند. به علت این ...

[ 4 ] - وابستگی عاطفی مصرف کنندگان به برند: پیش نیازها و نتایج

هدف تحقیق: هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر شکل گیری وابستگی عاطفی بین مصرف کنندگان و برند و نتایج این وابستگی برای شرکت­ها می­باشد.  طرح تحقیق و روش شناسی: روش مورد استفاده در تحقیق حاضر، توصیفی- پیمایشی و کاربردی، جامعه آماری، کلیه دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقه­ای متناسب با حجم، تعداد 380 نفراز دانشجویان...

[ 5 ] - ارزیابی تاثیر تصویر ذهنی ادراک شده مصرف کنندگان از شرکت بر تعمیم نام تجاری

این پژوهش دیدگاه جدیدی را در ارتباط با تحقیق در تعمیم نام تجاری در حوزۀ خدمات و کالاها ارائه می کند، که راهبرد فراگیری در ارائه محصولات جدید محسوب می شود. به = خصوص، پژوهش حاضر مدلی را پیشنهاد می کند که با استفاده از آن می توان چگونگی ارزیابی مصر ف کنندگان از تعمیم محصولات را نشان داد. عکس العمل مصرف کنندگان، نسبت به 8 محصول جدید که از 2 نام تجاری واقعی در حوزه خدمات بانکی و 2 نام تجاری واقعی د...

[ 6 ] - بررسی وارزیابی رابطه بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید

یافته های اخیر بازاریابی نشان می دهد که کشور خاستگاه تولید به عنوان عامل پنجم آمیخته بازاریابی نقش مهمی در رفتار خرید مصر ف کننده دارد . از طرفی تصویر ذهنی درک شده از کشور خاستگاه تولید در صورتی که مصرف کننده از کشور خاستگاه مارک تجاری آگاهی داشته باشد بر ادراک مصرف کنندگان از مار کهای تجاری مربوط به آن کشور تاثیر م یگذارد. شواهد مذکور نشان می دهد که یکی از اصلی ترین مسایل در بازا ریابی بین الم...

[ 7 ] - بررسی تاثیر بازارگرایی بر بازده عملکرد صنعت هتلداری

این پژوهش به ارزیابی این موضوع می پردازد که چگونه ارزش از دید مشتری، بازارگرایی و مزایای رقابتی بازده سازمانی را در صنعت خدمات دهی (هتلداری) تحت تاثیر قرار می دهد. جامعه آماری این پژوهش از طریق شیوه سرشماری تمامی هتل های دو تا پنج ستاره شهرهای تهران، همدان، مشهد و هتل های سطح استان مازندران انتخاب گردیده اند که تعداد مجموع آنها 206 هتل می باشد. در این تحقیق به کمک مدل معادلات ساختاری تجزیه و تح...