میثم جعفری اسکندری

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

[ 1 ] - مدیریت ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از روش ماشین بردار تصمیم بهبودیافته با الگوریتم ژنتیک با رویکرد داده‌کاوی

مدیریت ریسک اعتباری، رتبه‌بندی اعتباری و ارزیابی میزان ریسک مشتریان، در کنار جذب منابع از اهمیت بالایی برای بانک‌ها برخوردار است؛ زیرا اگر بانک‌ها با تخصیص بهینۀ منابع و کسب درآمد بین فرایند تجهیز و تخصیص منابع خود نتوانند توازن ایجاد کنند، در آینده با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند. براساس آمارهای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا در سال‌های اخیر، میزان مطالبات معوق بانک‌ها بسیار افزایش‌ یاف...

[ 2 ] - کاربرد مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن پویا و تحلیل پوششی داده ها به منظور ارزیابی عملکرد مراکز صدا و سیما

امروزه یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان ها ارزیابی عملکرد است. بنابراین ضروری است در ارزیابی عملکرد از سیستمی استفاده شود که در تمامی ابعاد مالی و غیر مالی عملکرد سازمان مورد سنجش قرار گیرد و میزان کارایی سازمان محاسبه گردد. این تحقیق در پی ارائه مدلی جدید برای ارزیابی عملکرد مراکز استانی صدا و سیما با تلفیق کارت امتیازی متوازن پویا و تحلیل پوششی داده ها است، بنابراین با استفاده از نظر مدیران...

[ 3 ] - تجزیه و تحلیل فشارهای فیزیکی (اسکلتی- عضلانی) محیط کار و مداخله ارگونومی با استفاده از روش طراحی آزمایش‌های تاگوچی (مطالعه موردی شرکت پشتیبانی نرم افزار)

Introduction: Professional and occupational diseases, pain, large losses to workers, businesses, social security funds and their communities in general. According to International Lab our Organization estimates, due to the working conditions, work-related accidents are six times more likely to cause their death. Aim of this study check and improvement in muscular-skeletal disorders in a support...

[ 4 ] - مدل سازی و پیش بینی تولید و مصرف برق در ایران

با توجه به رشد نسبتا بالای مصرف انرژی در کشور، آینده پژوهی در حوزه انرژی الکتریکی به عنوان یک نهاده واسطه ی مهم در تولیدات صنعتی و به عنوان یک کالای نهایی و ضروری در بخش خانگی و تجاری، از الزامات نهادهای اجرایی کشور در زمینه تولید و مصرف برق می باشد. بررسی و پیش بینی تقاضا و تولید برق فاکتوری ارزشمند در دست مدیران صنعت برق برای اخذ تصمیمات راهبردی است. در این تحقیق با استفاده از سری زمانی تو...

[ 5 ] - ارزیابی اقتصادی‌ پروژه ها در شرایط عدم قطعیت با استفاده از منطق فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه‌ریزی صفر و یک

یکی از مهمترین روش‌های ارزیابی طرح‌های اقتصادی و مقایسه بین آنها، روش ارزش فعلی است. این روش یکی از مهمترین و در ضمن ساده‌ترین تکنیک‌های اقتصاد مهندسی است با این وجود محاسبه ارزش فعلی به روش‌ سنتی برای مقایسه پروژه‌ها به تنهایی کافی نیست چرا که عامل مهمی به نام عدم قطعیت پارامترها را در نظر نمی‌گیرد. علاوه بر مقایسه اقتصادی، عوامل دیگری مانند محدودیت زمان در گزینش یک پروژه باید مورد توجه قرار گ...

[ 6 ] - ارزیابی عملکرد پایدار در شرایط عدم قطعیت با استفاده از کارت امتیازی متوازن و آنتروپی شانون مبتنی برتکنیک دلفی خاکستری سه پارامتر (مطالعه موردی: صنایع خورشیدی در ایران)

Uncertainties and environmental complexities have led organizations to have a comprehensive performance operation system in order to understand the desirability and quality of their activities. Balanced Scorecard is one of the tools that extract financial and non-financial measures together and consider balanced assessment of functions in four aspects. The purpose of this paper is to present a ...

[ 7 ] - ارائة یک مدل ریاضی برای زمان‌بندی اتاق عمل با درنظرگرفتن محدودیت ظرفیت واحد مراقبت‌های ویژه و مسیرهای درمان چندگانه

زمان‌بندی و توالی عملیات، نوعی تصمیم‌گیری‌ است که در سیستم‌های تولیدی و خدماتی کاربردهای فراوانی دارد. یکی از کاربردهای مهم زمان‌بندی در حوزة بهداشت و درمان است. زمان‌بندی مناسب بخش‌های درمانی در بیمارستان‌ها می‌تواند سبب استفادة بهینه از منابع، کاهش هزینه‌های اضافه‌کاری کارکنان (جراحان، پرستاران، متخصصان بیهوشی و...) شود. در کنار این دستاوردها، زمان‌بندی مناسب با کاهش زمان انتظار بیماران برای ...