مهرنوش خرم

گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

[ 1 ] - ارائه رویکردی جدید جهت انتخاب مدیر تیم تحقیق و توسعه با استفاده از روش سیموس تجدید نظر شده و آراس اینتروال (مورد مطالعه: شرکت کیسون)

واحد‌های تحقیق و توسعه از واحدهای اساسی سازمان‌ها هستند و انتخاب مناسب‌ترین فرد به‌عنوان مدیر تیم، بر موفقیت آن تأثیر بسزایی دارد. این در حالی است که تاکنون برای احصای معیارها و انتخاب مدیر یک تیم تحقیق و توسعه، چارچوب ساختارمندی ارائه نشده است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر ارائۀ رویکردی نوین برای انتخاب مدیر تیم تحقیق و توسعه است. بدین منظور، فهرست معیارهای متناسب برای انتخاب مدیر تحقیق و توسعه...

[ 2 ] - ارائه مدلی ریاضی جهت انتخاب اعضای تیم تحقیق‌وتوسعه و حل آن با استفاده از الگوریتم‌ شبیه‌سازی تبرید (مورد مطالعه: شرکت کیسون)

امروزه ضرورت تشکیل تیم بیش‌ازپیش اهمیت یافته است و سازمان‌ها نیز بر روی یافتن افرادی با مهارت‌های تیمی بالا تمرکز می‌کنند. این امر به‌ویژه در رابطه با واحدهای تحقیق‌وتوسعه (R&D) که عنصر اصلی حفظ نوآوری سازمانی هستند، اهمیت بسیاری دارد. سازمان‌ها به‌منظور توسعه فنّاوری‌ها و محصولات جدید، بر تیم‌های R&D تکیه می‌کنند. ازاین‌رو، هدف از پژوهش حاضر، انتخاب شایسته‌ترین افراد به‌عنوان اعضای تیم تحقیق‌وت...

[ 3 ] - ارائه چارچوبی به منظور رتبه بندی و انتخاب بازیکنان تیم والیبال با ترکیب روش‌های SWARA و TODIM (مورد مطالعه: تیم منتخب جهان در سال 2015)

امروزه مسابقات ورزشی تحت عناوین مختلف در سراسر دنیا در حال برگزاری است و طرفداران بسیاری را به خود اختصاص داده است. ورزش‌های تیمی همچون فوتبال و والیبال به کسب‌وکارهای بزرگی تبدیل شده‌اند که هزینه‌های بسیاری در آنها صرف انتقال بازیکنان می‌شود. ازاین‌رو، یکی از مسائل مهم دنیای ورزش، جست‌وجوی اعضای جدید برای پر کردن موقعیت‌های خالی در جهت افزایش کیفیت تیم‌هاست. در شرایط کنونی برای انتخاب بهترین ب...