الهام فریدچهر

، گروه مدیریت ، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

[ 1 ] - بررسی اثرات شخصیت و ادراکات مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: بانک تجارت)

     با گسترش روزافزون فن­آوری ارتباطات و شبکه جهانی اینترنت، تجارت به­عنوان رکن اساسی زندگی اجتماعی، دستخوش تحولی شگرف شده است. تجارت الکترونیک باعث شده است که با صرف هزینه اندک در کمترین زمان ممکن، عملیات خرید و فروش انجام شود و رفاه و آسایش بیشتری نصیب مشتریان و مصرف­کنندگان شود. از این­رو، تحقیق حاضر به­بررسی موضوع اینترنت بانک می­پردازد. هدف این تحقیق، بررسی اثرات شخصیت و ادراکات مشتریان ب...

[ 2 ] - Assessing the role of self efficacy and social tendencies in green purchase intention and behaviour

The present study was carried out aimed to investigate the role of self efficacy and social tendencies in green purchase intention and behavior. This study is considered as an applied research in terms of purpose and descriptive-survey research in terms of data collection method. In this study, the statistical population includes all consumers of organic products supplied at Ofogh Koorosh chain...

[ 3 ] - تأثیر ابعاد خصوصیات کارآفرین، بازارگرایی و ارتباطات بر بازاریابی کارآفرینانه (مطالعه موردی: داروسازی‌های استان تهران)

امروزه اغلب شرکت‌های داروسازی به دلیل ماهیت خاص محصولات و بازار خاص خود بعد از اخذ مجوز تولید محصولات جدید، برای معرفی آنها به بازار دچار مشکلات متعددی می‌باشند. لذا تحقیق حاضر با هدف تجزیه و تحلیل و رتبه‌بندی جامعه آماری شرکت‌های داروسازی از منظر استفاده از شیوه‌های بازاریابی کارآفرینانه و میزان تأثیرگذاری ابعاد مختلف خصوصیات کارآفرینی، بازارگرایی و ارتباطات را بر بازاریابی کارآفرینانه صورت گر...