سیدحسین حسینی

دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

[ 1 ] - یک اینورتر چندسطحی سه‌فاز بهبودیافته با منابع ولتاژ برابر

در این مقاله یک اینورتر چندسطحی سه‌فاز جدید با منابع ولتاژ ورودی برابر پیشنهاد شده است. در ساختار اینورتر پیشنهادی چندسطحی در حالت کلی شش کلید قدرت یک‌طرفه وجود دارد و بقیه کلیدهای موجود دوطرفه ولتاژ و جریان می‌باشند. در ساختار این اینورتر دیود وجود ندارد. منابع DC موجود در ساختار پیشنهادی برای هر سه فاز مشترک می‌باشد. همچنین به دلیل نبود خازن الکترولیت در ساختار اینورتر پیشنهادی، کنترل این این...

[ 2 ] - اینورتر جدید چندسطحی سه‌فاز هیبریدی بهبودیافته

در این مقاله یک اینورتر چندسطحی سه‌فاز هیبریدی جدید ارائه شده است. اینورتر چندسطحی پیشنهادی در مقایسه با ساختارهای مشابه از تعداد IGBT و مدار راه‌انداز کم‌تری تشکیل شده است. همچنین به دلیل پایین بودن تعداد منابع DC ورودی و نبود خازن الکترولیت در ساختار اینورتر پیشنهادی، کنترل این اینورتر برای تولید ولتاژ مطلوب ساده می‌باشد. این اینورتر از سه اینورتر تمام‌پل تک‌فاز، یک اینورتر تمام‌پل سه‌فاز و س...

[ 3 ] - آنالیز تحلیلی هارمونیک‌های خروجی اینورترهای چندسطحی در حالت کلیدزنی نامتقارن

در کاربردهای عملی، اینورترها ممکن است دارای کلیدزنی نامتقارن باشند. به‌عنوان‌مثال کلیدهای نیمه‌هادی یک مبدل ممکن است دقیقاً یکسان نباشند یا در مدار کنترل اینورتر نامتقارنی وجود داشته باشد که منجر به عدم تقارن در کلیدزنی مبدل گردد. این عدم تقارن باعث به وجود آمدن هارمونیک‌های اضافی در ولتاژ خروجی مبدل می‌گردد. این هارمونیک‌های اضافی معمولاً در طراحی مدار در نظر گرفته نمی‌شوند بنابراین می‌توانند با...

[ 5 ] - Adaptive Observer-Based Decentralized Scheme for Robust Nonlinear Power Flow Control Using HPFC

This paper investigates the robust decentralized nonlinear control of power flow in a power system using a new configuration of UPFC. This structure comprises two shunt converters and one series capacitor called as hybrid power flow controller (HPFC). A controller is designed via control Lyapunov function (CLF) and adaptive observer to surmount the problems of stability such as tracking desired...

[ 6 ] - تحلیل ریاضی هارمونیک های خروجی یک اینورتر منبع ولتاژ با در نظر گرفتن عدم تقارن در کلید زنی مبدل

عملکرد مبدلهای DC-AC در اکثر تحقیقات در شرایط ایده آل و متقارن در نظر گرفته شده است. اما در عمل مسائل مختلفی وجود دارد که این حالت ایده آل را از بین می برد. به عنوان مثال کلیدهای نیمه هادی یک مبدل می توانند تفاوت هایی با هم داشته باشند یا مدار کلیدزنی در یک اینورتر ممکن است کاملاّ ایده آل نباشد در نتیجه تقارن در کلیدزنی از بین می رود. این عدم تقارن می تواند باعث ایجاد هارمونیکهای اضافی از جمله...

[ 7 ] - مدلسازی و شبیه‌سازی اینورتر هیبرید با منابع انرژی تجدید پذیر سلول خورشیدی و توربین بادی مجهز به الگوریتم MPPT بهبودیافته

درمقاله حاضر به‌معرفی مدار اینورتر هیبرید با منابع انرژی سلول خورشیدی و توربین بادی خواهیم‌پرداخت که در این مدار بکارگیری اینورتر واحد برای هردو منبع ورودی، باعث کاهش هزینه و ساده‌تر شدن مدار سیستم گردیده است. از آنجائیکه مشخصه P-V سلول خورشیدی و توربین بادی تحت شرایط مختلف دارای یک نقطه ماکزیمم توان است، ازالگوریتم MPPT برای بکارگیری این نقطه‌کار بهینه استفاده‌شده‌است. لازم به ذکر است که بکار...

[ 8 ] - بهسازی مصرف انرژی الکتریکی: چالش ها و راهکارها

این مقاله مروری بر راهکارهای بهسازی مصرف و مدیریت انرژی الکتریکی می باشد که به این منظور، ابتدا مشکلات و مسائل مربوطه را مورد ارزیابی قرار می دهد. در حالت کلی، بهسازی مصرف انرژی الکتریکی به چهار دسته مدیریت بار الکتریکی، بهسازی مصرف انرژی الکتریکی در موتورها، کیفیت توان بارهای الکتریکی و بهسازی مصرف در سیستم های روشنایی تقسیم می شود که هر کدام از موارد مطرح شده دارای راهکارهای مربوط به خود می ب...

[ 9 ] - تحلیل قابلیت اطمینان آرایش‌های مازاد متداول برای کلیدهای قدرت و ارائه ساختار مازاد جدید

Parallel, standby and series configurations are different types of power switch configuration that can be considered in semiconductor switches to improve the reliability of power electronic converters and theirs lifetime, especially in specific application such as high power industrial applications, satellites, power electronic interface for renewable energies and etc. In this paper, the reliab...

[ 10 ] - A Grid Connected Transformerless Inverter and its Model Predictive Control Strategy with Leakage Current Elimination Capability

This paper proposes a new single phase transformerless Photovoltaic (PV) inverter for grid connected systems. It consists of six power switches, two diodes, one capacitor and filter at the output stage. The neutral of the grid is directly connected to the negative terminal of the source. This results in constant common mode voltage and zero leakage current. Model Predictive Controller (MPC) tec...

[ 11 ] - Field Oriented Control of Dual Mechanical Port Machine for Hybrid Electric Vehicle

A dual mechanical port machine (DMPM) is used as an electrically variable transmission (EVT) in hybrid electric vehicle (HEV). In the conventional HEV, this machine is replaced by a planetary gearbox and two electric machines and makes this structure simpler. This paper presents field oriented control (FOC) for DMPM. For HEV application, drive efficiency and wide operating speed range are impor...