فرح آشوری

کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی

[ 1 ] - بهینه‌سازی پارامترهای اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای داده‌های درون‌روزی با استفاده از الگوریتم الهام‌گرفته از پدیده‌های نوری: مطالعه موردی بورس تهران

در این پژوهش یک سیستم معاملاتی سهام مبتنی بر ترکیب شش اندیکاتور تکنیکال طراحی شده‌است. برای ترکیب این اندیکاتورها از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده‌‌ و بهینه‌سازی پارامترهای این اندیکاتورها با الگوریتم فراابتکاری الهام‌گرفته از پدیده‌های نوری (اپتیک) مبتنی بر ترکیب محدب انجام شده‌است. در مدل ارائه‌شده با هدف بیشینه‌سازی نسبت شارپ اصلاح‌شده، پارامترهای بهینه اندیکاتورهای تکنیکال با الگوریتم‌های اپ...

نویسندگان همکار