× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

علی گل افشار

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد سمنان

[ 1 ] - ارزیابی اثرات خاک بر طیف پاسخ سازه های یک درجه آزادی معادل

امروزه استفاده از طیفهای غیر الاستیک در تعیین پاسخ سازه های یک درجه آزادی گسترش فراوان یافته است. در همین زمینه محققین مختلفی اقدام به ارائه روابط در خصوص تعیین طیف غیر الاستیک بر حسب طیف الاستیک نموده اند که این روابط شامل پارامترهای مختلف مانند شکلپذیری، زمان تناوب، نوع خاک و نوع رفتار سازه یک درجه ازادی می باشد. در این پایان نامه با درنظر گیری سازه یک درجه ازادی با منحنی نیرئ تغییر مکان دو خ...

[ 2 ] - بررسی قابهای فولادی مهاربندی تحت اثر ارتعاشات زلزله های نزدیک به گسل با اثر همزمان مولفه افقی و قائم زلزله

در روش معمول طراحی سازه ها، مولفه قائم زلزله به جز در موارد خاص مورد توجه قرار نمی گیرد. با توجه به اینکه در برخی زلزله های رخ داده مقدار این مولفه حتی از مولفه افقی زلزله نیز بیشتر بوده است، به نظر می رسد صرفنظر کردن از آن ممکن است باعث تخمین کمتر از مقدار واقعی نیروی زلزله وارد شده بر سازه گردد. در این تحقیق اثر مولفه قائم زلزله بر رفتار قابهای مهارشده همگرای ضربدری مورد بررسی قرار گرفته است....

[ 3 ] - ارزیابی لرزه ای قاب‌های فولادی با مهاربند‌های ضد کمانش دارای هسته فولادی و هسته با مصالح آلیاژ حافظه دار شکلی

در سال­های اخیر برای افزایش قابلیت استهلاک انرژی در قاب­های مهاربندی، مهاربندهای ضد کمانش ارائه گردید که در آن مهاربند فشاری نیز به تسلیم می­رسد. یکی از مسایل موجود در خصوص مهاربندهای ضد کمانش متداول با هسته فولادی، وجود تغییر شکل­های پسماند در انتهای زلزله به دلیل سختی کم هسته فولادی در ناحیه پس ازتسلیم می­باشد. وجود تغییر شکل­های پسماند پس از زلزله نه تنها سرویس دهی سازه را به مخاطره می­انداز...

[ 4 ] - A new method for drawing the capacity spectrum for seismic analysis and structural rehabilitation

A review of previous studies shows that there are two general views on how to determine demand in structures through incremental nonlinear static analysis. In the first view, multi-modal methods are used to determine demand in structures. In this view, the applied load pattern is applied to the structure according to the shape of each vibration mode, assuming that the structure deformation foll...

[ 5 ] - بررسی رفتارلرزه یی قاب‌های بتن مسلح مقاوم سازی شده با مصالح سیمکن

مصالح توانمند سیمکن، نوع جدیدی از مصالح هستند که به علت درصد بالای الیاف، مشخصات مکانیکی، همچون مقاومت خمشی، شکل‌پذیری، طاقت و کنترل عرض ترک آن‌ها به طور قابل توجهی بیشتر از بتن‌های الیافی متداول است و استفاده از آن‌ها، مشکلات اجرایی چندانی ندارد. در نوشتار حاضر، به منظور بررسی تأثیر مقاوم‌سازی اتصال‌های تیر - ستون با لایه‌های سیمکن در رفتار لرزه‌یی قاب‌های بتن مسلح، پس از صحت‌سنجی، ۳ قاب بتن...