آموزش پروپوزال نویسی برای کارشناسی ارشد(بخش دوم)

علیرضا یوسفی زاده   2 سال،10 ماه قبل

در بخش اول این آموزش ماهیت پروپوزال نویسی را برایتان بیان کردیم و گفتیم که هدف از نوشتن پروپوزال...

پروپوزال دکتری(Phd) چه ویژگی هایی دارد

علیرضا یوسفی زاده   2 سال،8 ماه قبل

پروپوزال دکتری، طرحی کلی از پروژه پیشنهادی شماست که طراحی شده تا سوالی را مطرح کند و روشی برای بد...

آموزش پروپوزال نویسی برای کارشناسی ارشد(بخش اول)

علیرضا یوسفی زاده   2 سال،10 ماه قبل

هر دانشجویی در دوره کارشناسی ارشد یا دکترا حداقل یک‌بار نیاز به پروپوزال نویسی دارد. پروپوزال نوی...

دسته بندی پست ها

copyright © 2015-2021