نتایج جستجو برای آبشستگی

تعداد نتایج: 826  

در این مطالعه، آبشستگی موضعی اطراف پایه مرکب پل بررسی شده است. پایه مرکب معمولاً از پایه، سرشمع و گروه شمع تشکیل می شود. این آزمایش ها تحت شرایط آب صاف انجام شدند. برای بررسی تاثیر هندسه پارامترها بر عمق آبشستگی، شش مدل آزمایشگاهی شامل ترکیبات مختلف هندسه پارامترها بکار گرفته شد. این پارامترها شامل ادامه بالادست سرشمع، تعداد شمع ها در راستای جریان، ادامه بالادست شمع های ردیف اول و ضخامت سرشمع می...

ژورنال: دانش آب و خاک 2014
احمد فاخری‌فرد, داود فرسادی‌زاده, علی حسین‌زاده دلیر, پیام خسروی‌نیا,

آبشکن­ها برای محافظت و کنترل کناره­ها و حواشی رودخانه احداث می­گردند. روش­های مهار و جلوگیری از آبشستگی آبشکن­ها بر اساس مطالعات انجام شده روی مکانیزم آبشستگی می­باشند. یکی از این روش­ها، نصب طوق در اطراف آبشکن می­باشد. طوق­ها بستر را در مقابل سیستم گرداب اطراف آبشکن محافظت کرده و میزان آبشستگی را کاهش می­دهند. در تحقیق حاضر، آبشستگی اطراف سه آبشکن به طول­های 6، 8 و 10 سانتی­متر بررسی و عملکرد ...

چکیده سابقه و هدف: ﺳﺮرﻳﺰﻫﺎ سازه های ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ ساده و ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد در انتقال آب و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﻴﺎری و زهکشی ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر آب اﺿﺎﻓﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﻼب و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ آب ﻣﺨﺰن و همچنین در ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی آﺑﻴﺎری و زﻫﻜﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻄﺢ آب و اﻧﺪازه‌گیری دبی جریان اﺳﺘﻔﺎده می‌شوند. سرریزهای کلید پیانویی شکل جدیدی از سرریزهای با تاج طولانی هستند که ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎده، ﺳﺎزه‌ای اﻗﺘﺼﺎدی با راندمان بالا می باشند. ﺑﻪ د...

سیدمجتبی رضوی‌نبوی, سیدمحمود کاشفی‌پور, محمود شفاعی‌بجستان,

سازة شیب­شکن از جمله سازه‌های هیدرولیکی است که در تثبیت بستر رودخانه کاربرد زیادی دارد؛ آبشستگی موضعی پایین­دست آن عامل اصلی تخریب سازه است.  مطالعات زیاد در این خصوص به ارائة روابط متعددی برای پیش‌بینی عمق حفرة آبشستگی انجامیده است.  نتایج به دست آمده همواره برای طراحان این نگرانی را به‌ وجود آورده که برای طراحی، کدام رابطه دقت بیشتری دارد.  در این تحقیق از طریق ساخت مدل فیزیکی، آزمایش برای جت...

در حال حاضر روش های مختلفی برای جلوگیری از آبشستگی پایه پل وجود دارد. این روش ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول به بالا بردن مقاومت مواد بستر در برابر فرسایش می پردازد، مانند استفاده ازگابیون، ریپ رپ در اطراف تکیه گاه پل ها، و دسته دوم با تغییر الگوی جریان اطراف پایه ها از قدرت عوامل فرسایش می کاهد که طوق ها، شمع های فدایی و شکاف پایه پل ها نمونه هایی از این روش ها هستند. در این ...

ژورنال: دانش آب و خاک 2017

آبشستگی موضعی یکی از دلایل عمده­ عدم پایداری پل­ها و در نهایت شکست آن­ها می­باشد. بنابراین علاوه بر بحث پایداری، تخمین عمق آبشستگی در مجاورت پایه­ها نیز دارای اهمیت است. راه­کارهای زیادی به­منظور کاهش عمق آبشستگی پایه­پل­ها ارائه شده است. در این پژوهش از یک راه­حل غیرسازه­ای و دوست­دار محیط زیست برای کاهش عمق آبشستگی پایه­پل­ها استفاده شده است. مواد نانوساختار به­دلیل دارا بودن خاصیت ضد آب، می­...

ژورنال: دانش آب و خاک 2015

 آبشستگی اطراف پایه­های پل یکی از دلایل عدم پایداری آن­ها می­باشد و در صورت عدم اتخاذ راهکار مناسب، در نهایت منجر به تخریب این سازه می­گردد. از این رو، مطالعه­ مکانیزم وقوع آبشستگی و پارامتر­های اثرگذار بر مقدار آن حائز اهمیت است. این تحقیق، با هدف بررسی تأثیر مقیاس پایه­های پل در آزمایش­های آبشستگی انجام شده است. بدین منظور، آزمایش­ها برای پایه پل­های استوانه­ای به قطر­های 10، 20، 30، 40، 50 و...

پایه­ها و تکیه­گاه­های جانبی پل در عرض رودخانه باعث تغییر الگوی جریان آب و در نتیجه موجب ایجاد آبشستگی موضعی در اطراف این سازه­ها می­شوند. این امر یکی از دلیل اصلی شکست پل­ها می­باشد. سازه­های مختلفی را می­توان برای تغییر الگوی جریان در اطراف تکیه­گاه پل استفاده نمود که از جمله آن استفاده از پره­­های مستغرق می­باشد. در این تحقیق، به بررسی اثر این سازه در کاهش آبشستگی موضعی اطراف تکیه­گاه پل با ...

آبشستگی موضعی در محل قرارگیری سازه­های آبی تأثیر به­سزایی در طراحی این سازه­ها دارد. بنابراین شناخت رفتار جریان و تغییرات بستر تحت تأثیر حضور سازه­های مختلف امری اجتناب ناپذیر می­باشد. در این مقاله،یک مدل اویلری- اویلری سه‏بعدی برای تخمین حداکثر عمق آبشستگی در پایین­دست سازه­های هیدرولیکی مورد استفاده قرار گرفته است. با به­کارگیری نرم­افزار منبع باز OpenFOAM و ایجاد قابلیت­های مناسب مدل­سازی آب...

عوامل متعددی در رسوب­شویی بالادست اریفیس نقش دارند که یکی از مهم­ترین آن­ها شکل اریفیس می­باشد. بررسی­های متعددی در زمینه آبشستگی تحت شرایط هدهای کاهشی در پشت اریفیس­ها صورت گرفته است؛ ولی در مورد شرایط هدهای ثابت، اطلاعات زیادی در دسترس نیست. در این مقاله، مکانیزم آبشستگی و پارامترهای حفره آبشستگی بالادست اریفیس مربعی تحت شرایط هد ثابت، برای ارتفاع های مختلف آب و اندازه رسوبات ریزدانه و درشت­د...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید