نتایج جستجو برای اپکس

تعداد نتایج: 99  

خلیل خانی, دکتر حبیب, سلامت, دکتر فهیمه, آزموده, دکتر فائزه ,

    زمینه: موفقیت درمان ریشه دندان در وهله نخست وابسته به تخمین صحیح طول کانال است. روش متداول اندازه­گیری طول کانال بهره­گیری از تصاویر رادیوگرافی است که به علت محدودیت ­ های آن یک روش ایده­آل محسوب نمی­شود و برای حل این مشکل از اپکس یاب­های الکترونیکی استفاده می­شود.   هدف: مطالعه به منظور مقایسه آزمایشگاهی دقت اپکس یاب­های Foramatron و Raypex5 در تعیین طول کانال دندان انجام شد.   مواد و روش­...

اثنی‌عشری, محمد, سراجی, فرنگیس, مزینی, محمدعلی, نوری, مهتاب,

سابقه و هدف: داشتن دانش کافی در مورد آناتومی انتهای ریشه دندان برای درمان موفق کانال ریشه ضروری است. فورامن اپیکالی، ناحیه ای است که کانال، سطح ریشه را به سوی لیگامنت پریودنتال ترک می کند و لزوما بر اپکس آناتومیک منطبق نیست. رایج ترین روش موجود برای شناسایی این نقطه رادیوگرافی است. این تحقیق با هدف بررسی ارزش تشخیصی دو روش رادیوگرافی موازی (Parallel) و رادیوگرافی با قانون شی باکالی (BOR, Buccal...

ژورنال: پزشکی قانونی 2017
اسفندیاری, الهه, جوادی‌نژاد, شهرزاد, غفاری, روشنک,

زمینه و هدف: دندان‌پزشکان قانونی، متخصصان مناسبی هستند برای پاسخ‌دادن به این پرسش سرنوشت‌ساز که «آیا فرد به سن قانونی رسیده است یا خیر؟» و گاه از سوی قانون مخاطب قرار می‌گیرند. در این راستا استفاده از یک روش کارآمد در اولویت قرار می‌گیرد. به همین سبب در این تحقیق، با هدف استفاده از دندان مولر سوم در تعیین حدّ آستانۀ تمایز میان افراد ۱۸ سال یا بیشتر، افرادی مطالعه شدند که کمتر از ۱۸ سال دارند. رو...

پایان نامه :0 1371

the treatment of in completely formed pulpless teeth has presented considrable problems. these teeth have wide open apexes and the walls of the root canal diverge toward the apical tissues. mechanical preparation cannot be done in the normal manner beacause of the large initial size and the taper of apical part of the canal , a mechanical stop cannot be produced at the apex of the canal and , t...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1342

چکیده ندارد.

ژورنال: :journal of dental school, shahid beheshti university of medical sciences 0
محمد اثنی عشری, mohammad asna-ashari dental school, s..., mahtab nouri dental school, shahid be..., mohammad ali mozayyeni dental school,..., farangis seradji,

سابقه و هدف: داشتن دانش کافی در مورد آناتومی انتهای ریشه دندان برای درمان موفق کانال ریشه ضروری است. فورامن اپیکالی، ناحیه ای است که کانال، سطح ریشه را به سوی لیگامنت پریودنتال ترک می کند و لزوما بر اپکس آناتومیک منطبق نیست. رایج ترین روش موجود برای شناسایی این نقطه رادیوگرافی است. این تحقیق با هدف بررسی ارزش تشخیصی دو روش رادیوگرافی موازی (parallel) و رادیوگرافی با قانون شی باکالی (bor, buccal...

ژورنال: مجله دندانپزشکی 2012
رضوی, علیرضا, غفاریان, نعیمه, قاطع, علیرضا, مختاری, فاطمه, مهابادی, امیرمحمد,

Background and Aims: Working length determination and remaining this length is of great importance in root canal therapy. Recently, electronic apex locators are being used to determine working length and decrease the number of radiographs. The purpose of this study was to compare the sensitivity of Root ZX and Novapex electronic apex locators with radiography in a clinical study. Materials and...

بحرالعلومی, زهرا, رجایی بهبهانی, الهام, رکابی, صفا, سروری, میلاد,

Introduction: Radiography is the most common method for measurement of working length, though it is not the ideal method because of technical problems, radiation hazard, superimposition of permanent teeth bud on primary teeth, and so on. Electronic Apex Locator (EAL) is a device for determination of working length. Therefore, this study aimed to compare the accuracy of an electronic apex locato...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1389

چکیده ندارد.

ژورنال: :مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 0
دکتر حبیب خلیل خانی, h. khalilkhani دکتر فائزه آزموده, f. azmoudeh corresponding address: fa..., f. salamat,

زمینه: موفقیت درمان ریشه دندان در وهله نخست وابسته به تخمین صحیح طول کانال است. روش متداول اندازه­گیری طول کانال بهره­گیری از تصاویر رادیوگرافی است که به علت محدودیت ­ های آن یک روش ایده­آل محسوب نمی­شود و برای حل این مشکل از اپکس یاب­های الکترونیکی استفاده می­شود.   هدف: مطالعه به منظور مقایسه آزمایشگاهی دقت اپکس یاب­های foramatron و raypex5 در تعیین طول کانال دندان انجام شد.   مواد و روش­ها: ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید