نتایج جستجو برای تأمل

تعداد نتایج: 2722  
ژورنال: منظر 2013

امروز متخصصین علوم شهر و مدیریت شهری و حتی شهروندان بر این عقیده‌اند که حضور طبیعت در شهر گامی بزرگ در توسعه پایدار و بهبود کیفیت شهر و زندگی شهروندان به شمار می‌رود. اما اینکه این طبیعت با چه رویکرد و صورت و مقیاسی به شهر وارد شود تا حداکثر پیوند را با شهروندان و زندگی آنها برقرار سازد سؤالی است که پاسخ به آن به تعمق بیشتری در مفاهیم فلسفی و نظری در باب طبیعت نیاز دارد. برخی از پرسش‌های فلسفی ...

ژورنال: :فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق 0
محمدرضا ظفری,

ارتباط نامشروع از مشکلات اجتماعی است که نهاد خانواده را در هر جامعه ای تهدید می کند. فقها در استنباط احکام شرعی و حقوقدانان در بررسی این انحراف که در جوامعی همچون جامعه ما جرمی مسلم شناخته شده در پی هدفی ارزشمند، یعنی حفظ نهاد خانواده از اضمحلال و نابودی هستند. بررسی ادله آنان در این مسئله یا مسائلی شبیه به این کار ارزشمندی است که محققان با انگیزه ای والا به آن می پردازند. در کتاب مورد بحث این ...

مقدمه: نشخوار فکری به‌عنوان یک‌سری از افکار تکراری نسبت به خلق منفی یا رویدادها تعریف شده است و تأمل خودتوجهی جهت‌مند می‌باشد که با امتیازات ذهنی برانگیخته می‌شود. هدف از مطالعۀ حاضر ایجاد یک نسخۀ فارسی از پرسشنامۀ نشخوار فکری –تأمل طراحی شده توسط تراپنل و کمپل و بررسی اعتبار و درستی آن بود. مواد و روش‌ها: یک گروه از 143 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد، واحد گرمسار به روش نمونه‌گیری در دسترس طی س...

ژورنال: علوم تربیتی 2015
زهره عباباف, مقصود فراستخواه, کورش فتحی واجارگاه, یداله مهرعلی زاده,

هدف از این مقاله، تأمل بر صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در مطالعات برنامه درسی متناسب با برخی تحولات اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان است. اگر نهاد آموزش و پرورش به دنبال کاهش فاصله بین برنامه‌های درسی قصد شده، تدریس شده و تجربه شده است، لازم است به برنامه‌های درسی پنهان و مغفول نظام آموزشی خود توجه نماید. واقعیت‌های موجود و در حال ظهور اجتماعی و تحولات در دنیای مجازی از ابعاد قابل تأ...

سید فضل الله میرقادری,

از آنجا که ((شعر تأملی)) می تواند به عنوانی یک مکتب شعری بسیار مهم مورد توجه قرار گیرد‘ این مقاله در صدد آن است که با اشاره به زمینه های تأمل و اندیشه شاعر بلند آوازه مهجر‘ ایلیا ابوماضی‘ وبه نمایش گذاشتن ژرف اندیشی های وی ‘ ثابت کند که ایلیا ابوماضی یکی از بارزترین نمایندگان شعر تأملی است و در این دواوین پنجگانه وی از این بعد خاص درخور تعمق و دقت نظر است . این مقاله در چهار بخش تنظیم شده است ...

ژورنال: :مجله علمی-ترویجی منظر 2013
امین حبیبی,

امروز متخصصین علوم شهر و مدیریت شهری و حتی شهروندان بر این عقیده اند که حضور طبیعت در شهر گامی بزرگ در توسعه پایدار و بهبود کیفیت شهر و زندگی شهروندان به شمار می رود. اما اینکه این طبیعت با چه رویکرد و صورت و مقیاسی به شهر وارد شود تا حداکثر پیوند را با شهروندان و زندگی آنها برقرار سازد سؤالی است که پاسخ به آن به تعمق بیشتری در مفاهیم فلسفی و نظری در باب طبیعت نیاز دارد. برخی از پرسش های فلسفی ...

هجویری در کشف‌المحجوب بزرگ­زاده­ای دین­ورز، پشمینه­پوشی بی‌خرقه و صوفی‌ آزاد از رسوم است. داوری­های او دربارة مشایخ گذشته و هم‌روزگارش با تأمل و شناخت همراه است. یکی از این مشایخ، حسین‌ بن‌ منصور‌ حلاج است که به گواهی تاریخ، وابستگان دستگاه خلافت عباسی مخالف او بوده‌اند. پیروان حلاج در طول تاریخ از مجازات ایمن نبود‌ه‌اند. بزرگان تصوف نیز به مقتضای ­زمان، پوشیده و به اشاره در باب او سخن گفته‌اند...

محمد قطب برادر کوچک‌تر نویسنده و مفسر فقید مصری، سید قطب، که متأثر از مکتب فکری اوست، ملغمه‌ای از اندیشه‌های ارتدوکس اسلامی (راست‌کیشی و سلفی‌گری غیرتکفیری) و اعتزال نوین است که درصدد بازیافت شکوه و تمدن بزرگ اسلامی است. با توجه به تأثیر اندیشه‌های نوین جهان غرب و تأثر دیالکتیکی جهان اسلام از آن، وی همت خود را معطوف به تبیین مفاهیم دینی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... به سبک نوین با دست‌...

در پژوهش پیش رو، که در خصوص ویژگى‏هاى نثر فنّى در چند کتاب نثر مشهور فارسى بحث و بررسى به عمل آمده است، نثر فنّى از آغاز تا پایان دوره تکلّف، مورد ارزیابى قرار مى‏گیرد. براى نیل به هدف مذکور، آثار برجسته‏اى که در این شیوه تدوین شده، با رویکردى تازه و متفاوت از آنچه تاکنون در برخى کتب سبک‏شناسى دیده مى‏شود انتخاب و نکات قابل ملاحظه هر یک، از دیدگاه مورد نظر نگارنده، استخراج و عرضه مى‏گردد. در این ر...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود