نتایج جستجو برای ترجمه

تعداد نتایج: 7874  

 معرفى و نقد و بررسى محتوایى و صورى ترجمه قرآن بهاءالدین خرمشاهى است. نویسنده، پس از گزارش کامل اطلاعات کتابشناختى؛ ترجمه روان، خوشخوان و جذاب، وجود برابر و معادل براى همه واژه‌ها و ترکیبات قرآنى، توضیحات در پانوشت‌ها، واژه‌نامه قرآنى، مقالات و فهرست توضیحات را از امتیازهاى این ترجمه برشمرده و موارد متعددى از ناهماهنگى گفتار مترجم با روش عملى ترجمه را به نقد کشیده است. و در پایان، نقاط قوت و ضع...

Marie VRINAT-NIKOLOV, Patrick MAURUS,

به هنگام ترجمه یک متن چه چیزی از متن را ترجمه می‌کنیم؟ این پرسش کمی بی معنی به نظر می‌رسد. ولی ترجمه متن، همة متن و به نوعی هیچ چیز دیگر مگر متن، یعنی ترجمه سویه شفاهی متن همان گونه که هانری مشونی به آن اشاره می‌کند، یعنی فرافکنی از آنچه دغدغه خاطر مترجمین است، فرافکنی از زبان مقصد/مبدا، ترجمه شدنی/نشدنی، از قالب/محتوی و... به هنگامی که نقد جامعه‌ شناختی، مفاهیم و نظرات خود را در مورد تفسیر و ت...

ژورنال: متن پژوهی ادبی 1999
فاطمه عشقی,

1- ترجمه و تاریخ پیش از اینکه درباره ترجمه ادبی صحبت کنم، لازم می دانم محدودیت های موجود این مبحث را خاطر نشان سازم: همان طور که ژور ژمونن، به حق، اظهار می دانند، تمام عقاید بر ضد ترجمه در یک جمله خلاصه می شود: ترجمه متن اصلی نیست؛ می توان به منظور نزدیک شدن به متن اصلی، به ترجمه های متعدد و تقریبی مراجعه کرد و در این زمینه، به تمام موارد، از جمله معنا شناسی، سبک شناسی، مسائل فرهنگی، زیبایی شن...

ژورنال: مطالعات قرآنی 2018

قرآن در مقام نخست و بسیار فراتر از عالی‌ترین آثار کلاسیک عربی است. یک شاهکار ادبی از حس بی‌نظیر. اگرچه‌ طی‌ قرون‌ اخیر سیر صعودی‌ ترجمه‌ قرآن‌ کریم‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ از جهات‌ کمی‌ و کیفی‌ را شاهد بوده‌ایم‌، اما از آنجائی که‌ ترجمه‌ها صرفاً به‌ نثر بوده‌ و  نیز با محدودیت‌های‌ خاص‌ آن‌ زبان‌ طبعاً قادر به‌ انعکاس‌ جنبه‌ هنری‌ ادبی‌ و شکوه‌ فصاحت‌ و بلاغت‌ خاص‌ قرآن‌ مجیدی‌ که‌ بین‌ شعر و نثر واق...

Sadaf MOHSENI,

این پژوهش به بررسی ترجمه کلاسیک و ترجمۀ زیرنویس، تفاوت­ها و شباهت­های میان این دو نوع از ترجمه، و همچنین جذابیت‌های آموزشی روش همانندسازی یا اقتباس می­پردازد. روش همانندسازی، روش قابل استفاده در ترجمۀ زیرنویس است و به علت حضور شخصیت­ها، زندگی و طرح کلی داستان جزو روش­های کاربردی آموزشی­ست که واژگانی مفید و روزمره را به دانشجو و مترجم تازه کار می­آموزد. در جایگاه دوم به بیان تفاوت­های اساسی حرفۀ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید