نتایج جستجو برای سوزاندن

تعداد نتایج: 418  

ژورنال: فقه مقارن 2017

بسیاری از نظامهای حقوقی جهان از جمله نظام حقوقی اسلام مجازات اعدام را فی‌­الجمله پذیرفته­‌اند. یکی از مسائل بسیار مهم در این زمینه، کیفیت و ابزارهای اعدام و نیز حقوق اعدامی است. آیا کسی که مستحق مردن است را می­‌توان با هر کیفیت و ابزاری اعدام کرد؟ به طور خاص، آیا می­‌توان شخص اعدامی را زنده در آتش سوزاند؟ اهمیت و ضرورت این موضوع زمانی آشکار می­‌شود که اخیراً برخی از گروههای منسوب به اسلام، به نا...

ژورنال: :محیط شناسی 1982
حسین شکوهمند,

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

در مدیریت مواد زائد جامد شهری زباله سوزی یکی از راههای دفع مواد زائد می باشد.زباله سوزها تجهیزاتی هستند که برای این کار بکار می روند.حرارت تولید شده در این تسهیلات برای تولید بخار و در پی آن تولید برق قابل بازیابی است.در این پروژه به جز مطالعه بر روی بخشهای مختلف این تجهیزات نظیر کوره ، بویلر و بخش کنترل آلودگی هوا ، طراحی کلی این تجهیزات صورت گرفته است.در ضمن نرم افزاری نیز به زبان دلفی برای ش...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1347

چکیده ندارد.

ایوبی پور, محمد, رمضانی, طیبه, عریان, شهربانو, نبیونی, محمد,

The aim of this study was to assess the effect of the smoke of Verbascum speciocum leaves grown in 'Bouein Zahra' region, on the healing of skin lesions in Wistar rats. In this study in vivo conditions, 36 adult male Wistar rats were randomly divided into 3 groups. The operation day was considered as day zero and the procedure took 10 days. After the end of the treatment, i.e., on the 14th day,...

ژورنال: علوم آب و خاک 2009
ادهمی, ابراهیم, باقرنژاد, مجید, مولوی, رویا,

Fire is widely used to clear farms in Iran, while there is little information regarding the effects of fire on the characteristics, especially mineralogy of soils. The objectives of the present study were to 1) compare some physico-chemical properties of burned and unburned soils and 2) evaluate minerals transformation in top soil layer resulting from increasing temperature. Soil samples were t...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید