نتایج جستجو برای علت

تعداد نتایج: 32024  

محسن برهانی,

قانون مجازات اسلامی متأثر از فقه بر مرتد به عنوان یکی از مصادیق مهدورالدم، احکام خاص کیفری بار کرده است. «استحقاق قتل» و «مستحق قتل بودن» عناوینی هستند که در قالب آنها مجازات قتل عمد تغییر یافته و قصاص ساقط می شود. یکدست شمردن تمامی مصادیق مهدورالدم در احکام مختلف از اشتباهاتی است که برخی مرتکب شده اند. در این مقاله به اثبات رسیده است که براساس احکام فقهی، مرتد مهدورالدم نسبی است و تنها حاکم اس...

سوسن اویسی, ,

Extract: most people have breathing blessing but some patients are who have struggling terribly for this breathing. This article is the first part of three section's series that tells you how diagnose and treat the breathing disorder of these patients. The situation which known to all is that you inter to patient's room and see that he/she is breathing tribally. Such situation for you as well a...

دین یهود از قدیم‌ترین ادیان کلامی و تأسیسی است که در میان ادیان ابراهیمی جایگاهی ویژه دارد. یهود نام قومی از فرزندان یعقوب است. نژاد این قوم و نیز زبان آنها عبرانی است که یکی از زبان‌های سامی شمرده می‌شود. اسحاق، فرزند ابراهیم(ع)، بنیان‌گذار قوم بنی‌اسرائیل است. احکام دین یهود در قالب الواح ده‌گانه از سوی خداوند و با مساعدت هارون به موسی(ع) نازل شده است. فرامین ده‌گانه و نیز همراهی هارون با موس...

ربیعی هاشمی, سیدمحمد , گرانسر, علی ,

Primary hyperaldosteronism is one of the few causes of hypertension that can be cured by surgery. Primary hyperaldosteronism is caused by adrenocortical adenoma or hyperplasia. It is important to differentiate between adrenal adenoma and hyperplasia because the preferred treatments are different. In all patients with new-onest or worsening hypertension the primary hyperaldosteronism should be c...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 1366

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1367

چکیده ندارد.

طیبه محمودی محمد آبادی, فاطمه سوری, محسن پور خسروانی,

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1335

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1345

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید