نتایج جستجو برای پدیکل

تعداد نتایج: 9  

ژورنال: پژوهنده 2008
دکتر حسین نائب آقایی, , دکتر حمیدرضا خیاط کاشانی, , دکتر شیرزاد ازهری, , دکتر مسعود شابه پور, ,

سابقه و هدف: با توجه به اندیکاسیون کارگذاری پیچ های داخل پدیکل و آمار متفاوت فراوانی جاگذاری ناصحیح آن و عوامل مرتبط با آن در تحقیقات کشورهای خارجی به منظور تعیین فراوانی جاگذاری ناصحیح پیچ های داخل پدیکل و عوامل مرتبط با آن و نقش آن در پیش آگهی بیماران این تحقیق در مراجعین به بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 1386- 1384 انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق با طراحی Case- Series انجام گرفت. کلیه بیم...

سید حامد حسینی نسب, فرزام فرهمند, محسن کرمی, محمدحسین کارگرنوین,

در این مطالعه، چندین مدل المان محدود خطی و غیر خطی از ستون مهره در حالت سالم و تثبیت شده مورد تحلیل قرار گرفته است. مدل سالم با استفاده از تصاویر سی تی اسکن توسعه یافته و پس از بررسی اعتبار آن، عمل تثبیت با استفاده از دو نوع ایمپلنت رایج شبیه سازی شده است. نتایج مدل ها، شامل رفتار بار- تغییر مکان و توزیع تنش در ساختارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین اثر تغییر در پارامترهای هندسی پدی...

ژورنال: :پژوهنده 0
دکتر شیرزاد ازهری, azhari s associate prof., dept. of ne..., khayat kashani hr دکتر مسعود شابه پور, shabehpur m دکتر حسین نائب آقایی, naebaghaii h,

سابقه و هدف: با توجه به اندیکاسیون کارگذاری پیچ های داخل پدیکل و آمار متفاوت فراوانی جاگذاری ناصحیح آن و عوامل مرتبط با آن در تحقیقات کشورهای خارجی به منظور تعیین فراوانی جاگذاری ناصحیح پیچ های داخل پدیکل و عوامل مرتبط با آن و نقش آن در پیش آگهی بیماران این تحقیق در مراجعین به بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 1386- 1384 انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق با طراحی case- series انجام گرفت. کلیه بیم...

ژورنال: :فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی 2005
سید حامد حسینی نسب, فرزام فرهمند, محمدحسین کارگرنوین, محسن کرمی,

در این مطالعه، چندین مدل المان محدود خطی و غیر خطی از ستون مهره در حالت سالم و تثبیت شده مورد تحلیل قرار گرفته است. مدل سالم با استفاده از تصاویر سی تی اسکن توسعه یافته و پس از بررسی اعتبار آن، عمل تثبیت با استفاده از دو نوع ایمپلنت رایج شبیه سازی شده است. نتایج مدل ها، شامل رفتار بار- تغییر مکان و توزیع تنش در ساختارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین اثر تغییر در پارامترهای هندسی پدی...

اسماعیلی جاه, علی اکبر, اعتمادی, سید رامین, شفایی زاده, احمد, صداقت نیا, مریم, کرمی, محسن,

پیش زمینه: استفاده از پیچ پدیکولار، یک روش متداول برای فیوژن ستون فقرات توراسیک و کمری در اصلاح دفورمیتی‌های ستون فقرات در کودکان است. در زمان جاگذاری، پیچ‌ها می‌توانند عوارضی را ایجاد کنند و هدف از این مطالعه بررسی صحت جاگذاری پیچ پس از عمل جراحی با سی‌تی‌اسکن در تعدادی از کودکان بود.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی، ۷ کودک زیر ۵ سال که به دلیل دفورمیتی ستون فقرات در دو مرکز درمانی تهران تحت ...

سابقه و هدف: ناحیه اتصالی توراکو لومبار(T11  تا L1) شایع ترین محل شکستگی در ستون فقرات است. روش جراحی این شکستگی ها به دو روش سگمان طویل و سگمان کوتاه انجام می شود که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. علاوه بر این دو روش، روش تغییر یافته سگمان کوتاه که شامل قرار دادن پیچ پدیکولار در مهره شکسته علاوه بر دو مهره مجاور سالم می­باشد هم معرفی گردیده است ولی میزان موفقیت این روش هنوز به وضوح ا...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 0
امیرعباس قاسمی, amirabbas ghasemi,

سابقه و هدف: ناحیه اتصالی توراکو لومبار(t11  تا l1) شایع ترین محل شکستگی در ستون فقرات است. روش جراحی این شکستگی ها به دو روش سگمان طویل و سگمان کوتاه انجام می شود که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. علاوه بر این دو روش، روش تغییر یافته سگمان کوتاه که شامل قرار دادن پیچ پدیکولار در مهره شکسته علاوه بر دو مهره مجاور سالم می­باشد هم معرفی گردیده است ولی میزان موفقیت این روش هنوز به وضوح اثبات ...

ژورنال: :مجله علوم پزشکی رازی 0
محمودرضا اصحاب یمین, mahmood reza ashab yamin kerman unive..., maryam gharehgozli kerman university ...,

زمینه و هدف: فلپ شریان سورال یک فلپ فاشیو کوتانئوس بر اساس جریان خون معکوس و حاصل آناستوموز شریان سورال سطحی و پرفوراتورهای شریان پرونئال است. از این فلپ جهت ترمیم ضایعات بافت نرم دیستال ساق، مچ و پاشنه و همچنین عروق، تاندون ها و استخوان ها استفاده می شود. به شکل کلاسیک تا دیفکت های به سایز 12×10 سانتیمتر را با آن می توان پوشاند. همچنین طراحی فلپ با اشکال محدودی مثل t-shaped و l-shaped نیز انجا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1388

شکستگی مهره (vcf) بیماری است که در بدنه مهره بوجود می آید و معمولاً باعث ایجاد ضایعه می شود. بهبود آسیب دیدگی مهره ها به میزان زیادی بستگی به معالجه بدن شکسته شده دارد. در شکستگی مهره، بدنه مهره به درون خود متلاشی می شود و مهره از هم جدا شده را تولید می کند. ورتبروپلاستی یک روش درمان معمول برای شکستگی مهره است. در ورتبروپلاستی, تزریق سیمان استخوانی از طریق سوزن و از راه پوست به پدیکل مهره انجام ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید