نتایج جستجو برای پروگزیمال

تعداد نتایج: 290  

ژورنال: کومش 2019
احمدی, علی, دهقان, مرتضی, رحمتی دهکردی, فاطمه, شفیعی-علویجه, سهیل, صالحی ریحانی, سیده مهسا, عبدلی-تفتی, عباس,

هدف: اخیراً ژئومتری پروگزیمال فمور به عنوان یک عامل خطر در بروز شکستگی‌های هیپ مطرح شده است و مطالعات در نقاط مختلف جهان نتایج متفاوتی درخصوص ارتباط شاخص‌های ژئومتریک پروگزیمال فمور با این شکستگی‌ها به‌دنبال داشته است. در این مطالعه این ارتباط در یک جمعیت ایرانیبررسی گردید. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مورد شاهد که در سال1395 در بیمارستان آیت‌الله کاشانی شهرکرد انجام گرفت، در گروه مورد 81 بیمار ...

دهقانی, محمد, فانیان, حسین ,

پیش‌زمینه: آسیب‌های نسج نرم یا استخوانی به‌ویژه شکستگی دررفتگی‌های این مفصل به خشکی مفصل و کاهش قابل توجه عملکرد انگشت و دست می‌انجامد. در این مطالعه از کشش دینامیک برای حرکت زودرس مفصل استفاده شد.مواد و روش‌ها: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی مقطعی در یک بیمارستان در اصفهان انجام شد. ۱۸ بیمار بین سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۰ در این مطالعه وارد شدند که ۱۰ مورد انگشت چهارم، ۵ انگشت پنجم و ۳ انگشت سوم بودند...

دهقانی, محمد, فانیان, حسین ,

پیش‌زمینه: آسیب‌های نسج نرم یا استخوانی به‌ویژه شکستگی دررفتگی‌های این مفصل به خشکی مفصل و کاهش قابل توجه عملکرد انگشت و دست می‌انجامد. در این مطالعه از کشش دینامیک برای حرکت زودرس مفصل استفاده شد.مواد و روش‌ها: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی مقطعی در یک بیمارستان در اصفهان انجام شد. ۱۸ بیمار بین سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۰ در این مطالعه وارد شدند که ۱۰ مورد انگشت چهارم، ۵ انگشت پنجم و ۳ انگشت سوم بودند...

خزایی, مهشید, نقشینه, علی, نورباران, عسکری, نیک بخش, نوین,

سابقه و هدف: زخم پپتیک از شایع‌ترین بیماری‌های دستگاه گوارش می‌باشد. از بین سه روش جراحی زخم پپتیک واگوتومی فوق انتخابی با مورتالیتی کمتر از 5/0% و عوارض جانبی اندکی همراه است. با توجه به کمبود گزارشات مستند، این مطالعه طی یک دوره 10 ساله به منظور بررسی برخی از عوامل خطر و پیش آگهی بیماران تحت عمل جراحی واگوتومی پروگزیمال انجام شد. مواد و روش­ها: 45 بیمار طی یک دوره 10 ساله واگوتومی فوق انتخابی...

سید حسین‌زاده, حمیدرضا, اخوت پور, محمدعلی, رحیمی, مهدی , زندی, رضا, مینایی نوشهر, رضا, کیهانی, سهراب,

شکستگی منفرد توبروزیته کوچک هومروس بی‌نهایت نادر است. در این مقاله یک مورد شکستگی منفرد توبروزیته کوچک که به شکل حاد تشخیص و با جااندازی باز و تثبیت داخلی درمان شده بود گزارش شده است.

دهقانی, محمد, فانیان, حسین ,

پیش‌زمینه: آسیب‌های نسج نرم یا استخوانی به‌ویژه شکستگی دررفتگی‌های این مفصل به خشکی مفصل و کاهش قابل توجه عملکرد انگشت و دست می‌انجامد. در این مطالعه از کشش دینامیک برای حرکت زودرس مفصل استفاده شد.مواد و روش‌ها: مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی مقطعی در یک بیمارستان در اصفهان انجام شد. ۱۸ بیمار بین سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۰ در این مطالعه وارد شدند که ۱۰ مورد انگشت چهارم، ۵ انگشت پنجم و ۳ انگشت سوم بودند...

ژورنال: مجله دندانپزشکی 2011
فتوحی, اکبر, نجات, سحرناز, گودرزی‌پور, داریوش,

Background and Aims: Conventional radiological equipments in our country are going to be converted to digital system using computed radiology (CR) technology. If we know the accuracy of digital panoramic radiography for detection of small defects in tooth, it will be useful in cases with difficulty for taking the intraoral radiographs. The aim of this study was to evaluate sensitivity and speci...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 0
نوین نیک بخش, n nikbakhsh عسکری نورباران, a noorbaran علی نقشینه, a naghshineh مهشید خزایی, m khazaii,

سابقه و هدف: زخم پپتیک از شایع ترین بیماری های دستگاه گوارش می باشد. از بین سه روش جراحی زخم پپتیک واگوتومی فوق انتخابی با مورتالیتی کمتر از 5/0% و عوارض جانبی اندکی همراه است. با توجه به کمبود گزارشات مستند، این مطالعه طی یک دوره 10 ساله به منظور بررسی برخی از عوامل خطر و پیش آگهی بیماران تحت عمل جراحی واگوتومی پروگزیمال انجام شد. مواد و روش­ها: 45 بیمار طی یک دوره 10 ساله واگوتومی فوق انتخابی...

جبل عاملی, محمود , رادی, مهران , رهبر, محمد , هادی, حسینعلی ,

Background: High tibial open wedg osteotomy is one of the most important modality for treatment of varus deformity in order to correct deformity and improving signs and symptoms of patients with primary degenerative osteoarthritis. The aim of this study was to investigate the results of high tibial open wedge osteotomy in patients with varus deformities.Methods: This retrospective study conduct...

اکبریان, احسان, شاه حسینی, غلامرضا, فراهینی, حسین, یگانه, علی,

    Introduction: There is still controversy as to whether or not high tibial osteotomy can have any deleterious effects on the outcome of total knee replacement after high tibial osteotomy. The goal of this study was to compare the outcome of this group of patients (study group) to a group of patients with primary total knee replacement. Methods: This study was a clinical trial and 38 patients...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید