نتایج جستجو برای گرادیان

تعداد نتایج: 2383  
حمید رضا ضیایی, زهرا مختاری, سیّد جمال‎الدّین خواجه‎الدّین, علیرضا سفیانیان,

کمّی‎کردن الگوی سیمای سرزمین شهری برای ارزیابی و پایش کارکردهای اقتصادی ـ اجتماعی و زیست‎محیطی شهری ضرورت دارد. در این مطالعه از ترکیب روش تحلیل گرادیان و متریک‎های سیمای سرزمین، برای کمّی‎کردن الگوی سیمای سرزمین شهر اصفهان استفاده شده است. بدین منظور نقشه‎ی کاربری اراضی سال 1386 در شش طبقه‎ی انسان‌ساخت، کشاورزی، فضای سبز، بایر، جادّه و رودخانه تهیّه شد. برای انجام تحلیل گرادیان دو ترانسکت در جهت ش...

ژورنال: ژئوفیزیک ایران 1389
حمیدرضا سیاه کوهی, علی نجاتی کلاته, محمود میرزائی, ناصر حسین زاده گویا,

این مقاله یک روش پایدار، موثر وقابل انعطاف برای حل مسائل معکوس غیر خطی را برای مدل‌سازی معکوس داده‌های مغناطیسی معرفی می‌کند. روش تکراری عرضه شده در این مقاله به‌‌خوبی با مسائل معکوس غیر خطی با حجم زیاد پارامترهای مدل، سازگار است. روش گرادیان زیرفضا از پارامترسازی استفاده می‌کند که در آن عمق بالایی بلوک‌ها ثابت و عمق پایینی آنها متغییر است. در این روش پارامترهای مدل با توجه به بعد ابعادی متغییر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور 1388

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مراغه - دانشکده علوم پایه 1392

روش گرادیان مزدوج یک روش تکراری برای حل مسائل بهینه سازی می باشد .این روش به دو دسته خطی و غیرخطی تقسیم می شود.روش خطی بر روی دستگاه ‎‎‎‎qx=b‎‎‎ که در آن ‎‎‎‎q‎‎‎ یک ماتریس متقارن معین مثبت است به کار می رود.از این روش برای حل مسایل برنامه غیرخطی نامقید استفاده می شود. که در این صورت ماتریس‎‎‎‎q‎ ‎‎ همان ماتریس هسی تابع درجه دو می باشد. ولی روش غیرخطی که می توان بوسیله آن توابع درجه دو و یک را ...

ژورنال: :پژوهشهای جغرافیای انسانی 2013
علیرضا سفیانیان, زهرا مختاری, سیّد جمال‎الدّین خواجه‎الدّین, حمید رضا ضیایی,

کمّی‎کردن الگوی سیمای سرزمین شهری برای ارزیابی و پایش کارکردهای اقتصادی ـ اجتماعی و زیست‎محیطی شهری ضرورت دارد. در این مطالعه از ترکیب روش تحلیل گرادیان و متریک‎های سیمای سرزمین، برای کمّی‎کردن الگوی سیمای سرزمین شهر اصفهان استفاده شده است. بدین منظور نقشه‎ی کاربری اراضی سال 1386 در شش طبقه‎ی انسان ساخت، کشاورزی، فضای سبز، بایر، جادّه و رودخانه تهیّه شد. برای انجام تحلیل گرادیان دو ترانسکت در جهت ش...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک جامدات واحد خمینی شهر 0
فرشید آقاداودی, مربی دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسل..., استادیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه آزا...,

در این مقاله پایداری دینامیکی نانولوله کربنی تک جداره به کمک تئوری غیرموضعی گرادیان کرنش مورد بررسی قرار گرفته است. پس از معرفی تئوری گرادیان کرنش و پایداری دینامیکی، نانولوله کربنی با استفاده از تیر اویلر- برنولی مدل شده و تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی قرار گرفته است. محیط در بردارنده نانولوله بصورت الاستیک در نظر گرفته شده است.  معادلات حرکت با استفاده از روش انرژی و اصل همیلتون استخراج شد...

ژورنال: علوم زمین 2008
نگار حقی پور,

کمربند چین‌خورده - گسل خورده کپه داغ - بینالود در شمال خاور ایران، بخشی از ابرقاره اوراسیا و لبه جنوبی صفحة توران را تشکیل می‌دهد و آنچه امروز در کپه داغ می‌بینیم، نتیجه آخرین فازهای چین خوردگی آلپ - هیمالیاست. ریخت‌شناسی منطقه در مراحل جوانی بوده و چینهای بسیار جوان آن نشانگر رابطه مستقیم توپوگرافی ناحیه با ساختارهای زمین‌شناسی است. بررسی گرادیان شیب رود و هیپسومتری برای  85 زیر حوضه و 98 رودخ...

بازیابی معنایی تصویر از مباحث مورد توجه در بازشناسی الگو است. یکی از روش های متداول جهت نزدیکتر شدن سامانه بازیابی به محتوای معنایی تصاویر، استفاده از بازخورد ربط است. در این مقاله رویکردی جهت یادگیری کوتاه مدت به روش بهبود تابع شباهت ارائه شده که استفاده از گرادیان نزولی در یادگیری وزن های تابع شباهت را بهبود داده است. در این روش، علاوه بر وزن های هر مولفه ویژگی، وزن های نوع ویژگی نیز بهینه سا...

عباس بابازاده, مهرداد غلامی شه بندی,

آمارگیری مبدأٓـ مقصد بخش قابل توجهی از هزینه‌های مطالعات جامع حمل و نقل شهری را به خود اختصاص می‌دهد. به همین دلیل، تصحیح ماتریس‌های مبدأٓـ مقصد با استفاده از اطلاعات شمارش حجم در کمان‌های شبکه به‌عنوان روشی ارزان‌قیمت در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. روش‌های مختلفی برای حل مسئله‌ی تصحیح ماتریس مبدأٓـ مقصد موجود است، ولی میزان کارآیی روش‌های مذکور برای شبکه‌های بزرگ‌مقیاس به خوبی روشن نیس...

یکی از خصوصیات اساسی اکوسیستم­های کوهستانی، تغییرات شدید پوشش گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی است و این موجب بهبود تنوع گونه­ای می­شود. این تحقیق به منظور بررسی الگوهای غنا و تنوع گونه­ای گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی در محیط­های کوهستانی منطقه حفاظت شده شاسکوه، استان خراسان جنوبی انجام شد. نمونه­برداری از پوشش گیاهی در طول پنج زون ارتفاعی (1200-1000، 1500-1200، 2000-1500، 2500-2000 و 2850-2500 متر...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود