نتایج جستجو برای یرقان

تعداد نتایج: 205  

ابوطالب بیگی, , فریبا زرین کوب, ,

Background: Jaundice is one of the most frequent problems observed in newborns. Our purpose was to investigate the incidence and the risk factors on jaundice noted in the first 24 hours after birth. Methods: All newborns observed to have jaundice within the first 24 hours after birth were enrolled prospectively in this study. Laboratory evaluations included blood group typing of mother and n...

ابراهیمیان, رامین , محمدی نیکویی, حسین ,

چکیده مقدمه: یرقان انسدادی به مواردی از یرقان گفته می‌شود که در اثر مسدود شدن مجاری صفراوی خارج کبدی ایجاد می‌شود.در بین علل ایجاد کننده یرقان انسدادی عواملی چون سنگ‌های صفراوی، تومورها وعلل خوش خیم دیگر مثل تنگی‌ها بیشترین علل را تشکیل می‌دهند. هدف: این مطالعه عوامل ایجاد کننده یرقان انسدادی در منطقه گیلان را با توجه به شیوع فاویسم (کمبود آنزیم G6PD)، تالاسمی و انواع آنمی‌های همولیتیک و فا...

رحیمی مدیسه, محمد,

باتوجه به اینکه بیش از نیمی از نوزادان طبیعی، یرقان دوره نوزادی را تجربه می کنند و افزایش بیش از حد بیلیروبین غیر مستقیم سرم عوارض جبران ناپذیری بر تمام مراحل و جنبه های رشد و تکامل کودکان داشته و مادران نقش بسیار مهمی در پیشگیری از این عوارض دارند، این تحقیق که یک مطالعه موردی زمینه ای است به منظور بررسی نیازهای آموزشی زنان باردار در مورد عوارض یرقان نوزادان انجام گرفت. واحدهای مورد پژوهش زنان...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1343

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1349

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1358

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید