نتایج جستجو برای: Flow

تعداد نتایج: 481985  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی 1392

flow in natural river bends is a complex and turbulent phenomenon which affects the scour and sedimentations and causes an irregular bed topography on the bed. for the reason, the flow hydralics and the parameters which affect the flow to be studied and understand. in this study the effect of bed and wall roughness using the software fluent discussed in a sharp 90-degree flume bend with 40.3cm ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم ریاضی و مهندسی کامپیوتر 1392

heuristics are often used to provide solutions for flow shop scheduling problems.the performance of a heuristic is usually judged by comparing solutions and run times on test cases.this investigation proposes an analytical alternative ,called asymptotic convergence ,which tests the convergence of the heuristic to a lower bound as problem size grows. the test is a stronger variation of worst cas...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده مهندسی عمران 1392

نیترات از مهم ترین منابع نیتروژنی مورد استفاده گیاهان است که به صورت طبیعی در خاک، آب، گیاه، آب های سطحی، محصولات کشاورزی و فضولات دامی وجود دارد و می تواند از طریق استفاده از کودهای حیوانی یا شیمیایی به خاک اضافه گردد. در این مطالعه از گیاه نی برای کاهش یا حذف آلاینده نیترات از آب در مقیاس آزمایشگاهی استفاده شد. برای انجام این تحقیق از دو سری راکتور استفاده شد. مرحله اول شامل راکتور حاوی گونه ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1393

سرریز یکی از سازه های هیدرولیکی وابسته سد برای کنترل سطح آب مخزن و تخلیه سیلاب است. هدف اصلی در تحقیق حاضر، شبیه سازی عددی جریان بر روی سرریز ogeeبا استفاده از مدل ریاضی flow-3d بوده است. رودخانه نازلو یکی از مهم ترین رودخانه های غربی حوضه دریاچه ارومیه است. سد مخزنی نازلو در شمال باختری ارومیه بر رودخانه نازلو احداث می گردد. مدل فیزیکی سرریز سد مخزنی نازلو با مقیاس 1:40 در موسسه تحقیقات آب وزا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان 1388

از این روی، 56 دانشجوی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه کاشان در این تحقیق شرکت نموده و سه متن از نوع توضیحی نیستند و همچنین هیچ رابطه معناداری بین flow و پیشینه ی یادگیری فراگیران وچود ندارد. در بخش کیفی مطالعه، با 4 نفر از فراگیران که از میان جمعیت اماری فاز اول مطالعه انتخاب شده بودند مصاحبه گردید که اطلاعات به دست آمده در این قسمت، یافته های آماری را تأئید می کند. کلید واژگان: flow، نو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1390

احداث سرریز و سدهای انحرافی در محدوده پیچ رودخانه ها در بعضی شرایط اجتناب ناپذیر است. فرسایش و رسوبگذاری و کارکرد نامتعادل دریچه های آبگیر در طرفین رودخانه، مشکلاتی را در مراحل بهره برداری پدید می آورد. یکی از فرضیه ها جهت برقراری توزیع یکنواخت تر جریان در عرض پیچ رودخانه، تساوی دبی جریان در واحد عرض، از طریق تغییر پروفیل تاج سرریز از حالت افقی به حالت شیب دار است. هدف اصلی تحقیق حاضر شبیه سازی...

Journal: :علوم و فناوری فضایی 0
s. a. hosseini s. noori

in the present work, an engineering method is developed to predict laminar and turbulent heating-rate solutions for blunt reentry spacecraft at hypersonic conditions. the calculation of aerodynamic heating around blunt bodies requires alternative solution of inviscid flow field around the hypersonic bodies. in this paper, the procedure is of an inverse nature, that is, a shock wave is assumed a...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1379

در این مطالعه اثرات مورفین، ‏‎l-arginine‎‏ - (پیش سازنیتریک اکساید)، ‏‎l-name‎‏ (مهارکننده نیتریک اکساید سنتاز) و کاربرد توام این موارد روی عملکرد ترشحی غدد تحت فکی ‏‎rat‎‏ مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، بزاق خالص غده تحت فکی ‏‎rat‎‏ های بیهوشی که به وسیله پیلوکارپین تحریک شده بود توسط کانول های میکروپی اتیلن جمع آوری گردید. تزریق داخل صفاقی مورفین با دوز ‏‎6mg/kg‎‏ باعث کاهش ‏‎flow rate‎...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده برق و کامپیوتر 1393

در این پایان نامه به طراحی و ساخت فیلتر میان گذر پهن باند مایکرواستریپی با استفاده از ساختار زمین ناقص شده، پرداخته شده است. همچنین به بررسی ساختارهای زمین ناقص شده در مقالات مختلف و تاثیر عملکرد آن ها در مدارات مایکرویوی مانند استفاده از این تکنیک در بهبود تضعیف در باند حذف فیلتر پرداخته شده است. در پایان نتایج دو نمونه از فیلترهای طراحی و ساخته شده مقایسه شده و تطابق آن با شبیه سازی مورد بررس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید