نتایج جستجو برای: Optimization

تعداد نتایج: 280890  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده مهندسی شیمی 1390

دراین پروژه به بررسی مدل سازی خشک کردن مواد غذایی با استفاده از هوای خشک در خشک کن آزمایشگاهی نوع سینی دار پرداخته شده است. برای آنالیز انتقال رطوبت در طی خشک شدن به طریق جابجایی، یک مدل لایه نازک برای انتقال رطوبت، مبتنی بر معادله نفوذ فیک در نظر گفته شده است که شامل انتقال همزمان جرم و انرژی بین فاز جامد و گاز می باشد. پروفایل دما و رطوبت برای سه نوع ماده غذایی شامل سیب زمینی، سیب و موز در طی...

Journal: :Journal of Physics: Conference Series 2021
Abbas MuslehSalman, Ahmed SabahAl-Jilawi,

Journal: :Frontiers of Mathematics in China 2009
LiqunQi, Li-ZhiLiao, WenanZang, GuangluZhou,

Journal: :Machine Learning 2020
Mohamed OsamaAhmed, SharanVaswani, MarkSchmidt,

Journal: :Optimization and Engineering 2016
CraigBakker, Geoffrey T.Parks,

Journal: :Journal of Research of the National Bureau of Standards 1985
S.N.Deming,

Journal: :IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020
YordankaBoneva,

Journal: :International Journal of Rail Transportation 2019
BobHickish, David I.Fletcher, Robert F.Harrison,

Journal: :Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence 2014
ShuheiIitsuka, YutakaMatsuo,

Journal: :Perspectives in Science 2016
MatejPetrovič,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید