نتایج جستجو برای Optimization

تعداد نتایج: 193083  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده مهندسی شیمی 1390

دراین پروژه به بررسی مدل سازی خشک کردن مواد غذایی با استفاده از هوای خشک در خشک کن آزمایشگاهی نوع سینی دار پرداخته شده است. برای آنالیز انتقال رطوبت در طی خشک شدن به طریق جابجایی، یک مدل لایه نازک برای انتقال رطوبت، مبتنی بر معادله نفوذ فیک در نظر گفته شده است که شامل انتقال همزمان جرم و انرژی بین فاز جامد و گاز می باشد. پروفایل دما و رطوبت برای سه نوع ماده غذایی شامل سیب زمینی، سیب و موز در طی...

2013
Abram L. Friesen, Pedro Domingos,

Difficult nonconvex optimization problems contain a combinatorial number of local optima, making them extremely challenging for modern solvers. We present a novel nonconvex optimization algorithm that explicitly finds and exploits local structure in the objective function in order to decompose it into subproblems, exponentially reducing the size of the search space. Our algorithm’s use of decom...

2006
Joseph Mitchell, Victor M. Zavala,

Let P be a set of n points in d-dimensional Euclidean space. A (k,eps)-kernel is a subset of P that, for every direction, epsilon-approximates the directional width of P, when k “outliers’’ can be ignored in that direction. We prove that small (k,eps)-kernels exist and describe efficient algorithms for computing them. Such kernels are instrumental in solving shape-fitting problems with k outlie...

2000
Oliver Stein, Georg Still,

The paper studies the connections and differences between bilevel problems (BL) and generalized semi-infinite problems (GSIP). Under natural assumptions (GSIP) can be seen as a special case of a (BL). We consider the so-called reduction approach for (BL) and (GSIP) leading to optimality conditions and Newton-type methods for solving the problems. We show by a structural analysis that for (GSIP)...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده برق و کامپیوتر 1390

چکیده-پخش بار بهینه به عنوان یکی از ابزار زیر بنایی برای تحلیل سیستم های قدرت پیچیده ،برای مدت طولانی مورد بررسی قرار گرفته است.پخش بار بهینه توابع هدف یک سیستم قدرت از جمله تابع هزینه سوخت ،آلودگی ،تلفات را بهینه می کند،و هم زمان قیود سیستم قدرت را نیز برآورده می کند.در کلی ترین حالتopf یک مساله بهینه سازی غیر خطی ،غیر محدب،مقیاس بزرگ،و ایستا می باشد که می تواند شامل متغیرهای کنترلی پیوسته و گ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی عمران 1385

امروزه انرژی نقش بسیار مهمی در زندگی بشر دارد با افزایش جمعیت و کمبود منابع انرژی استفاده و بهره وری بهینه از منابع انرژی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. از جمله این منابع انرژی انرژی الکتریسته است که در ایستگاههای پمپاژ نقشی اساسی ایفا می کند. در سیستمهای پمپاژ مهمترین عامل نحوه عملکرد پمپها می باشد از انجا که راندمان پمپ با دبی ان تغییر می کند بنابراین میزان انرژی مصرفی در واحد حجم اب پمپاژ ش...

Ali Asghar Gharesheiklou, Sayed Ali Mousavi-Dehghani,

This study concerns the scope to improve water flooding in heterogeneous reservoirs. We used an existing, in-house developed, optimization program consisting of a reservoir simulator in combination with an adjoint-based optimal control algorithm. In particular we aimed to examine the scope for optimization in a two-dimensional horizontal reservoir containing a single high permeable streak, ...

These days randomized-based population optimization algorithms are in wide use in different branches of science such as bioinformatics, chemical physics andpower engineering. An important group of these algorithms is inspired by physical processes or entities’ behavior. A new approach of applying optimization-based social relationships among the members of a community is investigated in this pa...

Journal: :تحقیقات مالی 0
رضا راعی, دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،..., دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دان...,

the markowitz’s optimization problem is considered as a standard quadratic programming problem that has exact mathematical solutions. considering real world limits and conditions, the portfolio optimization problem is a mixed quadratic and integer programming problem for which efficient algorithms do not exist. therefore, the use of meta-heuristic methods such as neural networks and evolutionar...

Journal: :CoRR 2010
P. R. Sujin, T. Ruban Deva Prakash, M. Mary Linda,

Reactive power plays an important role in supporting the real power transfer by maintaining voltage stability and system reliability. It is a critical element for a transmission operator to ensure the reliability of an electric system while minimizing the cost associated with it. The traditional objectives of reactive power dispatch are focused on the technical side of reactive support such as ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید