نتایج جستجو برای: k

تعداد نتایج: 377703  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده فیزیک 1393

بررسی برهم کنش های قوی هادرون ها انگیزه اصلی مطالعه اتم های اگزوتیک بوده است.‎‎‎‎‎‎‎ برای این منظور ذره ای با بار منفی که می تواند مزون یا باریون باشد‏، وارد محیط شده و جایگزین الکترون اتمی شده و اتم هادرونی بسیار برانگیخته تشکیل می شود. ذره طی فرایندهای گذار آبشاری به حالت های پایین گذار کرده و با هسته برهم کنش قوی انجام می دهد‏، که در نهایت منجر به جذب توسط هسته خواهد شد. یکی از این نوع اتم...

k

Journal: :پژوهش های جامعه شناسی معاصر 0
علی موسی نژاد دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

0

B Mohammadi, H Mehraban,

We analyze three-body decays of and . Under the factorization approach, there are tree level diagrams for these decay modes and the transition matrix element of decay is factorized into a form factor multiplied by decay constant and form factor multiplied into weak vertices form factor. The transition matrix element of decay is also factorized into a form factor multiplied into weak vertic...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران 1380

خیلی از اجزاء مورد استفاده در مهندسی دارای ناپیوستگی هندسی همچون پله ای شکل ها، جاخارها و سوراخهای روغن - شیارها و رزوه ها هستند که عموما" به صورت ناچ معرفی می شوند. ناچها باعث افزایش تنش - کرنش در ریشه هایشان می شوند. ترکهای خستگی که عموما" باعث شکست قطعات ناچدار می شوند از ناچ شروع شده و گسترش پیدا می کنند به این دلیل در اینجا رفتار خستگی قطعات ناچدار بررسی شده است . در این پروژه خستگی دو نوع...

Journal: :K&K - Kultur og Klasse 1989

Journal: :Czechoslovak Mathematical Journal 2006

Journal: :International Journal of Modern Physics A 2011

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید