نتایج جستجو برای multi

تعداد نتایج: 279342  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1388

امروزه با گسترش روزافزون ارتباطات و شبکه های مخابراتی در تمام عرصه های زندگی بشر و نیاز مبرم به ارتباطات با نرخ و کیفیت بالا، تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه ی علم و مهندسی مخابرات جزو اولویت های اصلی جوامع پیشرفته و در حال توسعه است. بنا به ضرورت مذکور در این پایان نامه به بررسی تحقیقات انجام -شده در زمینه تئوری اطلاعات شبکه های مخابراتی خصوصا شبکه های رله در تئوری اطلاعات که بسیار مورد توجه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی کامپیوتر 1383

این پایان نامه به بررسی نقش مثبت یا منفی احساسات روی کارایی عامل های یادگیرنده در یک محیط multi-agent می پردازد. در این راستا مدلی برای عامل های یادگیرنده دارای احساس معرفی می شود. برای بررسی نقش احساسات، یک محیط فرضی multi-agent شبیه سازی شده و حالت های گوناگونی در آن نظر گرفته می شوند. در حالت نخست، کارایی عامل هایی بررسی می شود که دارای احساس نیستند و فقط قابلیت یادگیری دارند. در دومین حالت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی 1392

با محدودیت های پیش آمده در توسعه معماری های موازی همچون میزان مصرف انرژی، میزان گرما و مشکلات عدم همراهی سرعت حافظه با پردازنده ها، معماری چندهسته ای طرح گردید. این معماری به سرعت در کامپیوتر های تجاری و خانگی جای گرفته است. گرچه پردازنده های چندهسته ای گونه ای از معماریهای حافظه اشتراکی هستند ولی بعلت بکارگیری حافظه سلسله مراتبی در سطح یک پردازنده، نیاز به یک بازنگری مجدد در مورد نرم افزار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی مکانیک 1392

در این نوشتار به طراحی و ساخت یک سیستم تعادلی جدید با الهام از هواپیماهای عمودپرواز تیلت روتور(خصوصاً v-22 ospery) پرداخته شده است. هدف از ساخت این دستگاه تولید ابزاری آموزشی-پژوهشی چندمنظوره برای دانشجویان رشته مکاترونیک بوده است. مراحل تولید از مرحله طراحی بخش مکانیکی و بررسی دینامیکی سیستم با کمک نرم افزارهای solidworks، adams، ansys و maplesim شروع شده و با ساخت بخش مکانیکی ادامه یافت. در مر...

This paper considers the reliable multi-product multi-vehicle multi-type link logistics network design problem (RMLNDP) with system disruptions, which is concerned with facilities locating, transshipment links constructing, and also allocating them to the customers in order to satisfy their demand on minimum expected total cost (including locating costs, link constructing costs, and also expect...

The multi-objective optimization for a multi-product multi-period four-echelon supply chain network consisting of manufacturing plants, distribution centers (DCs) and retailers each with uncertain services and uncertain customer nodes are aimed in this paper. The two objectives are minimization of the total supply chain cost and maximization of the average number of products dispatched to custo...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم 1389

در این پایان نامه یک مولد برای چند قاب یا ابر قاب تولید شده تحت عمل نمایش یکانی تصویر برای گروه های شمارش پذیر گسسته بررسی خواهد شد. مثال هایی از این قاب ها چند قاب های گابور، ابرقاب های گابور و قاب هایی برای زیرفضاهای انتقال پایاست. نشان می دهیم که مولد چند قاب تنک نرمال شده (ابرقاب) یکتا وجود دارد به طوری که مینیمم فاصله را از ان دارد. همچنین مسایل مشابه برای قاب های دوگان مطرح شده و برخی ...

This paper presents the formulation and solution of the Combinatorial Multi-Mode Resource Constrained Multi-Project Scheduling Problem. The focus of the proposed method is not on finding a single optimal solution, instead on presenting multiple feasible solutions, with cost and duration information to the project manager. The motivation for developing such an approach is due in part to practica...

This paper develops an energy management approach for a multi-microgrid (MMG) taking into account multiple objectives involving plug-in electric vehicle (PEV), photovoltaic (PV) power, and a distribution static compensator (DSTATCOM) to improve power provision sharing. In the proposed approach, there is a pool of fuzzy microgrids granules that they compete with each other to prolong their lives...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید