نتایج جستجو برای: multiplex pcr

تعداد نتایج: 186945  

Journal: :Analytical and bioanalytical chemistry 2003
Richard Schoske Pete M Vallone Christian M Ruitberg John M Butler

The simultaneous amplification of multiple regions of a DNA template is routinely performed using the polymerase chain reaction (PCR) in a process termed multiplex PCR. A useful strategy involving the design, testing, and optimization of multiplex PCR primer mixtures will be presented. Other multiplex design protocols have focused on the testing and optimization of primers, or the use of chimer...

Journal: :American journal of veterinary research 2005
Natalie D Halbert Ruth A Reitzel Ronald J Martens Noah D Cohen

OBJECTIVE To evaluate sensitivity and specificity of a multiplex polymerase chain reaction (PCR) assay for simultaneous detection of Rhodococcus equi and differentiation of strains that contain the virulence-associated gene (vapA) from strains that do not. SAMPLE POPULATION 187 isolates of R equi from equine and nonequine tissue and environmental specimens and 27 isolates of bacterial species...

Journal: :Bangladesh Journal of Medical Microbiology 2017

Journal: :Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases 2010

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید