نتایج جستجو برای: soil

تعداد نتایج: 180737  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده جنگلداری و مهندسی چوب و کاغذ 1391

درک الگوی توزیع مکانی ماکروفون خاک بدلیل اثرات آن روی فرآیندهای اکوسیستم بسیار مهم است. لیکن اطلاعات کمی در این خصوص وجود دارد. درمورد تنوع زیستی ارگانیسم ها وجانداران خاکزی که ازاجزای مهم وکلیدی درهرسیستم اکولوژیکی هستند و در بهبود حاصلخیزی خاک و تولیدات زمین وپایداری اکوسیستم ها(ازطریق فرآیندهای بیولوژیک)نقش عمده دارند تحقیقات کمی انجام شده است. این تحقیق جهت بررسی الگوی مکانی پارامترهای تنوع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1370

حوضه آبخیز سدمخزنی شهید پارسا در جنوب شرقی شهرستان فردوس استان خراسان واق گردیده است . بااحداث این سد علاوه برآبیاری اراضی موجود، 700 هکتار از اراضی جدید پایین دست به زیر کشت می روند. عمده ترین معضل موجود در رابطه با حوضه آبخیز، وجود بار رسوب فراوان و تجمع آن در پشت مخزن سد می باشد. لذابه علت عدم وجود اطلاعات کافی از وضعیت فرسایش خاک در حوضه آبخیز، دراین رساله بررسی و مطالعه فرسایش پذیری خاک ان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم 1392

gol-e-gohar iron ore mine of sirjan in southern part of iran is a large open pit that operates below the groundwater table and during mining operation, dewatering is required to prevent operation processes from flooding. current operation is going on by digging wells in or out of the pit and pumping to prevent flooding. as a result of the former dewatering operation a vast deep cone of depressi...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده فنی و مهندسی 1390

sange siyah dam is located two kilometers down the kabod khani village. the environ of ghorrve city in kurdestan province. this is an clay core dam. in this dam instrumentation is performed in three section and consist of electrical piezometers, total pressure cells, settlement cells and so on. the main objective of instrumentation is to control the behavior of dam body and foundation, end else...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده مهندسی عمران 1390

از روش های نوین پایدار کردن شیب ها، مسلح کردن آن ها به وسیله المان های کششی است. در این میان یکی از سیستم های تسلیح، میخ کوبی شیب های خاکی است که به طور گسترده ای مورد توجه مهندسان قرار گرفته است. از آنجایی که اهمیت تاثیرات سربارها به صورت تغییرات در فشار فعال و زاویه فشار فعال در این سیستم های میخ کوبی بروز می نماید، بررسی نحوه توزیع ضریب فشار فعال اهمیت دوچندانی پیدا خواهد کرد. در این پژوهش ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده علوم کشاورزی 1391

مهمترین مسأله در علوم کشاورزی و بخصوص ماشین های کشاورزی، افزایش نیروی کششی تراکتورها و فشردگی بهینه خاک هنگام انجام عملیات کشاورزی و حرکت ماشین های کشاورزی روی خاک می باشد. با توجه به اینکه بررسی و تحلیل بیشتر پارامترهای فیزیکی خاک داخل مزرعه کار طاقت فرسایی بوده و مستلزم وجود شرایط اقلیمی مناسب و سایر پارامترهای محدود کننده می باشد، وجود مخزن خاک آزمایشگاهی برای انجام اکثر آزمایشات دینامیکی و ...

2010
Pavel Krasilnikov Richard W. Arnold Juan-José Ibáñez

The classification of soils originated from three main sources: from early empirical soil surveys, from folk soil classifications and from scientific theory of pedology. The first soil classifications reflected their origin in different extent, and still remain certain features of their initial sources. The actual situation in soil classification is discouraging, mainly due to the diversity of ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده کشاورزی 1388

جمعیت رو به افزایش انسانی برای امرار معاش، اثرات زیادی بر منابع طبیعی می گذارد. از این تغییرات می توان، تغییر کاربری و پوشش زمین را نام برد که نهایتاً منجر به کاهش سطح نواحی زیر پوشش گیاهان طبیعی می شود. دشت سیرجان با داشتن رژیم حرارتی ورژیم رطوبتی به ترتیب ترمیک و اریدیک نیز از اعمال این گونه تغییرات مصون نمانده است و مساحت زیادی از زمین های با پوشش گیاهی طبیعی(مراتع) به باغات پسته تبدیل شده ان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مهندسی 1393

نفت استخراج شده در اکثر میادین نفتی حاوی مقادیری آب به شکل امولسیون می باشد که انواعی از نمک ها به صورت نامحلول، در قطرات آب پراکنده شده در نفت وجود دارند. این امولسیون ها، به دلیل حمل آب اضافی و بالاتر بودن ویسکوزیته، باعث افزایش هزینه های حمل و نقل و پمپ کردن می شوند. همچنین نمک های حل شده در قطرات آب باعث افزایش مشکلات خوردگی تجهیزات و غیر فعال شدن کاتالیست ها می گردد. بنابراین شکستن امولسی...

2003

A and how the response of management affects them are considered. The information collected in a soil survey helps in the development of land-use plans and evaluates and predicts the effects of land use on the environment. Soil surveys were first authorized in the United States in 1896. Although extensive writings on husbandry by L.J.M. Columella were published in the first century A.D., practi...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید