نتایج جستجو برای: stock model

تعداد نتایج: 2169895  

Journal: :تحقیقات مالی 0
علی اصغر انواری رستمی استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران شهامت حسینیان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی مرتضی رضایی اصل کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

nowadays, liveliness and rapid maintenance of the development process of the companies are dependent on the accurate and complete understanding of the merits of the financial activities. since these merits are relative concepts that are based on comparisons, lists of ranking and comparison of industries with each other act as useful signposts for managers, politicians, and investors. the point ...

This study determined the value relevance of assets and liabilities after the adoption of IFRS among listed Nigerian firms. Ohlson Model (1995) model of stock price regressions tested the relationship between assets and liabilities with the stock price, which has been widely adopted by accounting researchers. A sample of 126 firms listed in Nigeria stock market is used for the study. Data is co...

Charles Harvie Issa Ali

 Libya experienced a substantial increase in oil revenue as a result of increased oil prices during the period of the late 1970s and early 1980s, and again after 2000. Recent increases in oil production and the price of oil, and their positive and negative macroeconomic impacts upon key macroeconomic variables, are of considerable contemporary importance to an oil dependent economy such as that...

Journal: :JCIT 2009
Wann-Jyi Horng Jih-Ming Chyan

This paper uses the Singapore and the Thailand’s stock prices of material from January 4, 2000 to July 20, 2007, discussing the model construction and their associations of between Singapore and Thailand’s stock markets, and also uses Student's t distribution to analyze the proposed model. The empirical results show that the mutual affects of the Singapore and the Thailand’s stock markets may c...

2016
Lichun Tang Qimin Lin

Quantitative stock selection has become a research hotspot in the field of investment decision. As the data mining technology becomes mature, quantitative stock selection has made great progress. From the perspective of value investment, this paper selects top 200 stocks of A share in terms of market value. With the random forest (RF), financial characteristic variables with significant impact ...

Prediction of stock returns has always been one of the most important issues in finance. Investors have attracted to use of Fama-French Five-Factor Model (FFFFM) as one of the powerful methods for pricing financial assets and predicting the stock returns. This research investigates the predictability of stock returns by including some important firms features namely cash holdings, dividend rate...

ابرزی, مهدی , دلبری, مهدی , سامتی, مرتضی,

Stock selection method in stock exchange is an important issue for investors in such markets. Investors will gain benefits more than market average provided that they make logical decisions while selecting stocks. The issue of stock selection in markets like Tehran Stock Exchange (that are not so efficient) is requires more attention of the investors as there is not a suitable equilibrium betwe...

Journal: Iranian Economic Review 2016
Behnam Najafzadeh Mohammadreza Monjazeb, Siab Mamipour,

S tock returns of companies listed on the stock exchange is one of the most important criteria in assessing the macroeconomic. This study investigates the effect of exchange rate Volatility on the stock exchange Returns of D8 countries. It takes monthly data during the period (2008:1-2015:6) constituting 90 observations. At first we used Panel-GARCH model to estimate Exchange Rate Vo...

1997
John Y. Campbell Ludger Hentschel

It seems plausible that an increase in stock market volatility raises required stock returns, and thus lowers stock prices. We develop a formal model of this volatility feedback effect using a simple model of changing variance (a quadratic generalized autoregressive conditionally heteroskedastic, or QGARCH, model). Our model is asymmetric and helps to explain the negative skewness and excess ku...

2014
LINGJIONG ZHU

The optimal strategies for a long-term static investor are studied. Given a portfolio of a stock and a bond, we derive the optimal allocation of the capitols to maximize the expected long-term growth rate of a utility function of the wealth. When the bond has constant interest rate, three models for the underlying stock price processes are studied: Heston model, 3/2 model and jump diffusion mod...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید