نتایج جستجو برای: tanacetum balsamita

تعداد نتایج: 558  

Journal: :Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 2010
M . T u t u n c u H . O z b e k M . K a r a c a H . A . A k k a n I . B a y r a m N . C e n g i z F . O z g o k c e A . H i m

Journal: :Chemistry of Natural Compounds 1974
V . A . M n a t s a k a n y a n L . V . R e v a z o v a

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم طبیعی 1386

چکیده ندارد.

A. Nobakht, M. Moghaddam

This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of costmary(Tanacetum balsamita)medicinal plant on performance, egg traits, and blood biochemical parameters of laying hens. Hundred-eighty of Hi-line laying hens (W 36) from 46 until 58 weeks of age were used in a completely randomized design in five treatments and three replicates (12 birds per replicate). The treatment...

مجدی, محمد, معروفی, اسعد,

گیاه شاه اسپرم (Tanacetum balsamita) از خانواده کاسنی (Asteraseae) یک گیاه دارویی مهم می باشد که غنی از متابولیتهای ثانویه مانند فلاونها، سس کوی ترپن لاکتونها، مشتقات فنیل پروپان ها، تانن ها و همچنین اسانس ها می باشد. گیاه شاه اسپرم  به عنوان طعم دهنده و افزودنی چه به صورت تازه و چه خشک شده استفاده شده است، همچنین دارای فواید دارویی بوده و در فراورده های معطر نیز به کارمی رود. با توجه به اهمیت ...

2004
Viqar U. Ahmad Javid Hussain Hidayat Hussain Umar Farooq Erum Akber Sarfraz A. Nawaz Muhammad I. Choudhary

Tanacetum artemisioides, a pale green annual shrub with several branches from the woody rootstock, grows in different parts of Pakistan [1]. The genus Tanacetum has several important medicinal applications. Some of its species such as T. parthenium have been used traditionally in the treatment of migraine and arthritis; T. vulgare has beneficial effects in gastroduodenal diseases while T. micro...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم پایه 1393

در این پژوهش، جهت سنتز نانوذرات آهن و همچنین سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره، برگ های گیاه شاه اسپرم (tanacetum balsamita) از اطراف تبریز در اردیبهشت ماه جمع آوری و خشک گردیدند. جهت انجام این آزمایش ها، عصاره برگ گیاه شاه اسپرم به روش خیساندن در حلال آب تهیه شد. عصاره به دست آمده برای تشخیص فعالیت آنتی اکسیدانی و سنتز نانوذرات آهن صفرظرفیتی و نانوذرات اکسید آهن استفاده گردید. فعالیت آنتی اکسیدا...

Journal: :International Journal of Allergy Medications 2016
M a r i k o S u g i u r a

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید