بررسی علل افت سهم بازار جهانی فرش ایران نسبت به رقبا و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود آن

پایان نامه
چکیده

صنعت فرش با توجه به اشتغال زائی بالا و ارزآوری زیاد از اهمیت خاصی برخوردار است . ولی در سالهای اخیر این صنعت با رکود نسبی مواجه شده است و به دلیل اهمیت فوق العاده ای که صنعت فرش در اقتصاد کشور دارد نیاز است که از ابعاد مختلف این رکود مورد بررسی قرار گیرد. که در این تحقیق سعی شده است مشکلات این صنعت از نقطه نظر بازاریابی بین الملل مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. با توجه به ماهیت موضوع، روش تحقیق انتخاب شده پس رویدادی است ، که تاثیر عواملی از قبیل آمیخته تشویق و ترفیع، استراتژی تمرکزی، تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی (متغیر مستقل) در کاهش صادرات فرش (متغیر وابسته) بررسی می کند. نتیجه حاصل تاثی و اثبات کلیه فرضیه ها بود. براساس نتایج بدست آمده صادرکنندگان به آمیخته تشویق و ترفیع توجه کافی مبذول نمی دارند و همچنین آنها به شیوه های سنتی وارد بازار هدف شده و قبل از ورود توجه چندانی به محدودیت های بازرگانی، وضعیت اقتصادی بازارهای هدف ، وضیت رقبا ... نداشته و توجهی نیز به اختلافات بین کانالهای توزیع در کشورهای مختلف ندارند. و همچنین اکثیریت آنها از استراتژی تمرکزی استفاده می کنند، که این امر ریسک صادرکنندگان را بالا برده و لازم است که صادرکنندگان به جای استفاده از استراتژی تمرکز در یک بخش ، از استراتژی تمرکز در چند بخش پیروی کنند چرا که موفقیت بیشتر و ریسک کمتر را به همراه خواهد داشت .

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رفتار الکترونیکی خریداران فرش ایران و ارائه راهکارهای مناسب

در ورود به هزاره جدید تغییرات با شتاب زیادی در حال رخ دادن است. امروز شباهتی به دیروز ندارد و فردا از امروز متفاوت خواهد بود. بنابراین شرکتهای موفق مجبورخواهند بود به سه امر مسلم گسترش جهانی سازی ، پیشرفتهای حیرت انگیز فناوری و بروز بی نظمی در اقتصاد و تجارت به وسیله فشارهای محیطی توجه کنند.در دهه های اخیر از طراحی الگوی بازاریابی به منظور سازماندهی مسائل موجود در شبکه پیچیده عوامل تاثیر گذار د...

بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های صادراتی ایرانی در بازارهای آسیای میانه و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزیش سهم بازار

Surveys have been indicated that The Middle Asian Countries Market have been counted as one of the attractive Market for Iran Export Productions. Experts believe that Iran Non Oil Export could run to several billion dollars which till now it has not been fulfilled after former soviet dissolution. Historical and cultural communications, geographical short distance, various production facil...

متن کامل

شناسایی علل ارتباطِ ضعیفِ دانشگاه با صنعت و ارائه راهکارهای بهبود آن

دانشگاه اصلی‌ترین نهاد تولیدکننده علم و پرورش‌دهنده نیروی انسانی و ازطرفی صنعت نیز تولیدکننده کالا و خدمات مورد نیاز جامعه است. ازاین‌رو ارائه راهکاری برای ارتباط این دو نهاد ضروری است. از‌آنجایی‌که دانشگاه نهادی است متشکل از دانشکده‌های مختلف، می‌توان به‌صورت دقیق‌تر، به ارتباط هرکدام از دانشکده‌ها با صنعت پرداخت. هدف این پژوهش، شناسایی علل ارتباط ضعیف دانشگاه با صنعت و ارائه‌ راهکاری برای بهب...

متن کامل

ارائه الگوی مناسب بهای تمام‌شده در صنعت فرش (فرش دستباف)

Proper and rational collecting, classifying and regular reporting of financial data in a manufacturing unit requires establishing an appropriate and compiled cost accounting data system so that based on these reports, the managers of the manufacturing units can make their decisions for planning, control of production and also cost reduction. Since the hand-knitted carpet industry is a competito...

متن کامل

بررسی علل ایجاد فرونشست زمین در دشت کاشان و ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از آن

دشت کاشان در فاصله 205 کیلومتری شمال اصفهان و بین طول های جغرافیایی ´5 °51 تا ´55 °51 شرقی و عرض های جغرافیایی´45 °33 تا ´23 °34 شمالی قرار دارد. از سال 1370 ترک و شکاف هایی در بخش هایی از دشت مشاهده گردید که باعث تخریب واحد های مسکونی و زمین های کشاورزی گردید، علت این عوارض استخراج بی رویه آب زیرزمینی عنوان شد. اما به دلیل گسترش شکاف ها و پیشروی آنها در بسیاری از نقاط دشت، بررسی جامع این پدیده...

15 صفحه اول

بررسی وضعیت مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و ارائه راهکارهای مناسب بهبود

پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت مدیریت کیفیت فراگیر و ارائه راه کارهای مناسب بهبود در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام یافته است. روش تحقیق حاضر توصیفی(پیمایشی) و از لحاظ هدف کاربردی می­باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران گروه­های آموزشی در معاونت آموزشی-پژوهشی، معاونت درمان، دانشکده­ها و بیمارستان­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی به تعداد 300 نفر می‌باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023