بررسی و مطالعه میزان ماده موثره گیاه tanacetum parthenium (l.) schultz-bip. (feverfew)_ در رویشگاههای مختلف

پایان نامه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
  • نویسنده کورش شعبانی روچی
  • استاد راهنما یعقوب امن زاده
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1377
چکیده

استفاد مستقیم از گیاهان داروئی و صنعتی حاصل از دسترنج طبیعیت از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست ، مثلا برای اینکه بعضی از مواد داروئی را از گیاهان رویشی طبیعت به دست آوریم، گاهی برای چند میلی گرم ماده داروئی باید همه رویشگاههای طبیعی را درو کنیم. از اینجا دو نکته معلوم می شود اولا، طبیعیت محل استخراج دارو نیست بلکه بیشتر جای ردیابی، شناسایی و مدل بندی برای استفاده اصولی از آن است که باید به عنوان منبع عظیم ژنها و ذخایر بیوشیمیائی تحت مراقبت قرار گیرد. ثانیا، در کشوری که تنش های طبیعی آن اجازه سنتز بسیاری از ترکیبات داروئی گرانبها را می دهد و قرار است کشاورزی محور استقلال آن قرار گیرد، کشت و پرورش حداقل چند قلم گیاه داروئی و صنعتی با صرفه، با روشهای علمی ویژه، در مساحت های مناسب ، باید مورد عنایت و عمل جدی قرار گیرد. به ویژه کشت و پروش گونه های نادر خانواده astraceae در ایران، ذخایر ژنی را نیز غنی تر می سازد. تاکنون مطالعات و بررسیهای بسیار گسترده ای بر روی سزکوئی ترین لاکتونها و اثرات درمانی آنها انجام گردیده است . با توجه به انتشار وسیع گیاهان حاوی ترکیبات سزکوئی ترین و اهمیت درمانی با ارزشی که در طی تحقیقات علمی به اثبات رسیده، بعضی از این گیاهان بر حسب نوع ماده موثره و دارا بودن اثرات درمانی، نظر متخصصین را در درمان بیماریها و تهیه داروهای آزمایشی به خود جلب نموده است . استفاده درمانی از گونه های مختلف tanacetum spp. از قرن 15 میلادی آغاز گردیده گونه های مختلف برای رفع التهاب پوستی و نیز به عنوان آرام بخش ، تب بز، سردرد، ضد اسهال، درمان زخمهای عفونی، دفع کرم و ضد نفخ مورد مصرف قرار می گرفت . در این پایان نامه مطالعه و بررسی ماده موثره گیاه tanacetum parthenium (l.) schultz-bip در رویشگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی صفات ریخت‌شناختی و عملکرد اسانس در شماری از جمعیت‌های گونۀ بابونۀ کبیر Tanacetum parthenium (L) Schultz-bip.

به‌منظور بررسی صفات ریخت‌شناختی (مورفولوژیکی) و عملکرد اسانس، شمار 61 جمعیت گونۀ بابونۀ کبیرTanacetum parthenium (L) Schultz-bip. در شرایط مزرعه در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی البرز مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در سال 1392-1391 کشت شدند. صفات قطر طولی و عرضی تاج پوشش، سطح تاج پوشش، ارتفاع و شمار گل در بوته، زمان گلدهی و برداشت، وزن تر و خشک سرشاخه ، درصد ...

متن کامل

بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع زیستی tanacetum pinnatum boiss. و tanacetum parthenium schultz bip.(l.) در استان همدان

پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوع زیستی و بیوسیستماتیکی tanacetum parthenium و t. pinnatum با استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه (d.s.s) انجام شد. بر این اساس از بین لوکالیته های مورد بررسی، 7 زیستگاه ویژه برای گیاه t.parthenium و 7 زیستگاه ویژه برای گیاه t. pinnatum تعیین گردید. در این راستا، به همراه تاکسون-های مورد بررسی، گونه های همباش نیز در هر یک از زیستگاه های ویژه جمع آوری و شناسایی شدند. سپس...

مطالعه سیستماتیکی برخی از گونه های جنس tanacetum l. با تأکید بر تنوع زیستی گونه های .schultz-bip polycephalum tanacetumو parthenium tanacetum (l.) schultz-bip.

خواص بسیار متنوع و مهمی مانند خاصیت داروئی، حشره کشی، زینتی و خوراکی در گیاهان تیره asteraceae وجود دارد. tanacetum l. از جنس های مهم این تیره محسوب میشود که در طایفه anthemideae قرار دارد. این گیاهان این جنس کاربردهای زیادی در صنایع دارد و از گیاهان دارویی ایران به شمار می آید. این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی سیستماتیکی جنس tanacetum l. در ایران (بررسی مورفولوژیک، گرده شناسی) وهمچنین بررسی وجو...

بررسی نیازهای اکولوژیکی، اتنوفارماکولوژی و مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس گل‌آذین و برگ گیاه دارویی Tanacetum parthenium (L.) Schultz – Bip. در استان گلستان

گیاه دارویی بابونه کبیر با نام علمی Tanacetum parthenium( L.) Schultz – Bip.یکی از مهمترینگونه‌هایدارویی جنوب شرق استان گلستان است که اغلب در مناطق 800 تا 1250 متری حاشیه جاده‌ها و رودخانه‌ها، مناطق باز جنگلی، لابه‌لای صخره‌های مناطق پرشیب و حتی داخل مزارع باز رویش دارد. در این تحقیق ضمن مطالعه برخی نیازهای اکولوژیکی و اتنوفارماکولوژیک این گیاه، مواد مؤثره آن نیز مورد مطالعه قرار گرفت. سرشاخه‌ه...

متن کامل

ریزازدیادی گیاه .Tanacetum parthenium L

هدف این تحقیق بررسی ریزازدیادی و انتقال به خاک گیاه Tanacetum partheniumL. بود که به بابونه گاو چشم معروف است. به این منظور بذر گیاه در محیط MS/4 با کل ویتامین ها کشت شده و قطعات ساقه ای گیاهچه های حاصل به دو صورت دارای جوانه انتهایی و بدون جوانه انتهایی، روی محیط MS با هورمونهای (µM 0.54 ) NAA  و (µM 4.44 ) BAP  کشت داده شد. صد در صد قطعات دارای جوانه انتهایی و فقط 44% قطعات فاقد جوانه انتهایی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023