سیاست جنایی ایران در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون

پایان نامه
چکیده

کودکان و نوجوانان ، آینده سازان هر کشور می باشند، بنابراین توجه صاحب نظران و مسئولین به آنان ، جهت آموزش و تربیت و هدایت صحیح و مطلوب آنها ، برای ایفا نقش های گوناگون خود در آینده ضرورت دارد. از آنجا که این قشر بخشی از بزهکاران جامعه را تشکیل می دهد ابتدا باید با بررسی های دقیق ، علل بزهکاری آنان را شناخت و سپس با اتخاذ تدابیر خاص با توسل به ابزارهای موجود و نوع حکومت جامعه و شرایط محیطی و فرهنگی و ... برای مقابله و پیشگیری از جرائم آنها برنامه ریزی شود. این امر مستلزم شناخت مفید و مختصر از قواعد و مقررات گذشته کشور و استفاده از تجارب تلخ و شیرین گذشته و دست آوردهای سایر کشورها می باشد. قوانین و مقررات باید بعنوان بخشی از سیاست جنایی یک کشور براساس اصول قانون نویسی تدوین شوند و قانون و قانونگذار دارای مشخصه های لازم باشند و کارایی قواعد ماهوی و شکلی هر چند سال یکبار براساس تحولات صورت گرفته مورد ارزیابی قرار گیرد و مطابق با واقعیتهای محیطی و اجتماعی تدوین شود. علاوه بر قانون ، باید در زمینه انتخاب و آموزش مجریان قانون خصوصا قضات و کارکنان دادگاه اطفال و مراکز نگهداری ، نهایت دقت را بعمل آورد و مراکز نگهداری اطفال در کنار دادگاهها از یک سری اصول و قواعد دقیق و مفید ، همگام با تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه و جهان سازماندهی شوند. هماهنگی و تطابق و همکاری بین کلیه ارکان سیاست جنایی و نهادهای مربوط و مسئول ، مشارکت مردم در مهار بزهکاری اطفال و نوجوانان _ با توجه به آمار نگران کننده افزایش ارتکاب جرم این قشر - ، گسترش نهادهای غیرقضایی ضمن حفظ حقوق کودک و نوجوانان با در نظر گرفتن تدابیر مفید و کارآمد باید از برنامه های آتی کشور باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش پلیس در فرآیند دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان

در نظام دادرسی نوجوانان، اشخاص حقوقی متعددی از قبیل؛ پلیس، مقامات قضایی، مشاوران و مددکاران اجتماعی، وکلا و مشاوران حقوقی، خانواده، بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت و... نقش ایفاء می کنند در این میان پلیس بیشترین تماس را با کودکان و نوجوانان دارد. بنابراین در این پایان نامه تلاش شده جهت دستیابی به زوایای پنهان نقش پلیس در دادرسی کودکان و نوجوانان گام برداشته شود. به نوعی که تبیین فرایند سیاست جنایی...

15 صفحه اول

قضازدایی از بزهکاری اطفال و نوجوانان در سیاست جنایی قضایی ایران و آموزه های فقه امامیه

یکی از ویژگی های بارز سیاست جنایی افتراقی اطفال و نوجوانان، قضازدایی از بزهکاری آنان است. این سیاست که رهیافت مکاتب جرم شناسی انتقادی می باشد، سعی می کند از ورود طفل یا نوجوان به فرآیند رسمی کیفری جلوگیری به عمل آورد، زیرا برخورد کیفری ـ تنبیهی موجب اختلال در رشد و شخصیت آنان می گردد و هویتی بزهکار به آنان می دهد. فقدان اثر بخشی مجازات، رواج برچسب زنی مجرمانه و فقدان اصلاح و بازپروری بزهکاران ر...

بررسی رویکرد افتراقی به دادرسی کیفری اطفال در نظام حقوقی کنونی ایران

قانونگذار ایران در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 اطفال را در سه گروه سنی دسته بندی نمود و در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را تصویب کرد و بدین ترتیب دادگاه اطفال بزهکار تشکیل گردید و کانون اصلاح و تربیت به جای زندان و دارالتادیب مامن اطفال بزهکار شد.به این ترتیب قانونگذار در مسیر تدوین و اجرای یک سیاست جنایی افتراقی نسبت به اطفال و نوجوانان گام برداشت.پس از انقلاب و تصویب قانون مجا...

15 صفحه اول

بررسی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار در قانون مجازات اسلامی 1392

موضوع حقوق کیفری و به ویژه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار یکی از مسائل مهم در نظام کیفری کشور ما تلقی می شود که همواره مورد توجه بوده و دستخوش تغییرات فراوانی شده است. مطالعه قوانین و مقررات سابق در این زمینه حاکی از یک دیدگاه سنتی و فقدان سیاست جنایی سنجیده و کارآمد می باشد.تعیین سن بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری تام و عدم توجه به قوه تمیز و رشد و ناهماهنگی بین سیاست کیفری ایران در مقول...

میزان صدور احکام بازپرورانه‌ در بزهکاری کودکان و نوجوانان بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392

اطفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر بزهکاری آسیب‎پذیرتر هستند. دوران کودکی اقتضا می‌کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری اطفال متمایز از بزرگسالان بوده و به تناسب شرایط و شخصیت آنان پاسخ­دهی خود را سامان دهد. با توجه به اثبات ناکارآمدی­های موجود در واکنش­های سنتی سزاگرایانه و ناتوانی آنها در اصلاح بزهکاران نوجوان، نظام­های عدالت کیفری نیز در دهه­های اخیر کوشیده­اند سیاست­هایی اصلاحی-...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}