استحصال بیولوژیکی مس از غبار کوره های ریورب مجتمع مس سرچشمه

پایان نامه
چکیده

غبار تولیدی در کوره های ریورب مجتمع مس سرچشمه با تناژی معادل 30 تن بر روز و متوسط عیار مس 30درصد به کمک فیلترهای الکترواستاتیکی از گازهای خروجی جدا می شود. غبار جمع شده بدون هیچ تغییری به سیستم برگشت داده می شود که علاوه بر آلودگی محیط زیست در اثر انتشار در فضای کارخانه باعث اتلاف مس موجود و همچنین بعلت ریزی زیاد با دمش کوره در آجرهای نسوز نفوذ و باعث از بین رفتن نسوزها می گردد .

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استحصال بیولوژیکی مس از غبار کوره‌های ذوب مجتمع مس سرچشمه

در این مقاله امکان استحصال بیولوژیکی مس از غبار کوره‌های ذوب مجتمع مس سرچشمه مورد مطالعه قرار گرفته است. روزانه در حدود 50 تن غبار با عیار متوسط 30 درصد مس از کوره‌های ریورب و کنورتر مجتمع مس سرچشمه تولید میشود. ریزی ذرات غبار باعث انتشار آن در فضای کارخانه و در نتیجه آلودگی آن و همچنین آسیب رساندن به آجرهای کوره‌ها میشود. مس در غبار کوره عمدتا بصورت سولفیدی بوده اما اکسید مس نیز موجود است. با...

متن کامل

استحصال بیولوژیکی مس از غبار کوره های ذوب مجتمع مس سرچشمه

در این مقاله امکان استحصال بیولوژیکی مس از غبار کوره های ذوب مجتمع مس سرچشمه مورد مطالعه قرار گرفته است. روزانه در حدود 50 تن غبار با عیار متوسط 30 درصد مس از کوره های ریورب و کنورتر مجتمع مس سرچشمه تولید میشود. ریزی ذرات غبار باعث انتشار آن در فضای کارخانه و در نتیجه آلودگی آن و همچنین آسیب رساندن به آجرهای کوره ها میشود. مس در غبار کوره عمدتا بصورت سولفیدی بوده اما اکسید مس نیز موجود است. با ...

متن کامل

بازیابی روی از غبار کوره ذوب مجتمع مس سرچشمه

غبار کوره ذوب مخلوطی از اکسیدهایی می باشد که از بالای کوره ذوب خارج می¬شوند. اجزای عمده تشکیل¬دهنده آن شامل اکسیدهای آهن، مس، روی، سیلیسیوم، منیزیم و سایر اکسیدهای جزئی از سایر عناصر می¬باشد. در این تحقیق مطالعه بر روی بازیافت روی از غبار کوره ریورب مجتمع مس سرچشمه به روش لیچینگ با اسید سولفوریک و استخراج آن توسط d2ehpa از محلول رافینیت واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه انجام شده است. عوامل ...

لیچینگ مس از غبار کوره های مجتمع مس سرچشمه با استفاده از باکتری های ترموفیل معتدل

فناوری زیستی به عنوان روش جدیدی در استحصال فلزات از جایگاه ویژه ای در صنایع متالورژی برخوردار است. مزایای زیست محیطی و قابلیت استفاده از آن برای کانی های کم عیار از ویژگی های عمده آن می باشد. غبار تولید شده در کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه با وزنی معادل 50 تن در روز و متوسط عیار مس 36 درصد بدون هیچ تغییری پس از اختلاط با کنسانتره دوباره به سامانه برگردانده می شود. هدف از این تحقیق، بررسی فروشویی ...

15 صفحه اول

بررسی تعادل شیمیایی فرآیند دوب مس در کوره های ریورب مجتمع مس سرچشمه

ذوب کانی پر عیار شده همراه با مواد روانساز ‏‎(flux)‎‏ و تولید مات مذاب و تبدیل مات به مس بلیستر در کوره های تبدیل (کنورتور) از متداولترین روشهای تولید مس از کانیهای سولفیدی می باشد . در مجتمع مس سرچشمه عمل ذوب کانیها و تبدیل آنها به مات مذاب بوسیله کوره های ریورب انجام می شود. در این پژوهش ترکیب فازهای مات ، سرباره و گاز در حالت تعادلی با استفاده از داده های ترمودینامیکی محاسبه شده است. محاسبه ...

15 صفحه اول

مقایسه عملکرد باکتری‌های مزوفیل و ترموفیل در حذف بیولوژیکی مس از کنسانتره مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه در راکتور بیولیچینگ

در بسیاری از موارد در کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه، عیار مس کنسانتره مولیبدنیت از حد مجاز تجاوز می‌کند. این امر سبب کاهش ارزش اقتصادی کنسانتره می‌شود. بنابراین با افزودن میزان مس، کنسانتره کنترل می‌شود. سدیم سیانید ماده‌ای است بسیار سمی و آلودگی محیطی را به‌دنبال دارد. در این پژوهش، امکان‌سنجی استفاده از توان میکروارگانیسم ها در این فرایند مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا پس از نمونه‌گیری از کنس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023