بیماریهای عصبی و اختلالات ماندیبول

پایان نامه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
  • نویسنده اکبر خیاط
  • استاد راهنما
  • سال انتشار 1351
چکیده

چکیده ندارد.

منابع مشابه

ملاتونین و بیماریهای عصبی

مقدمه: ملاتونین هورمون مترشحه از غده پینه آل مغز میانی و برخی بافت های محیطی است. فعالیت این هورمون از طریق اتصال به گیرنده  های متصل به G– پروتئین و فعال کردن مسیر های سیگنالینگ داخل سلولی صورت می گیرد. ملاتونین دارای عملکرد های متنوعی است که از مهمترین آنها می توان به تنظیم ریتم شبانه روزی بدن و کنترل خواب اشاره کرد. همچنین این هورمون قادر است از طریق فعالیت هایی نظیر خاصیت ضد التهابی و آنتی ...

متن کامل

طراحی غربالگر عصبی-شناختی پویا توسط الگوریتم هوشمند بهینه: پیش بینی اختلالات یادگیری و سایر اختلالات عصبی-تحولی رایج

هدف پژوهش حاضر تدوین غربالگر عصبی-شناختی پویا توسط الگوریتم هوشمند بهینه جهت پیش‌بینی کودکان پیش‌دبستانی مستعد اختلالات عصبی-تحولی رایج بود. شیوة جمع‌آوری داده، بصورت پیمایشی از نوع ارزیابی و تشخیص است. جهت جمع‌آوری داده ها، برنامة رایانه‌ای عصبی-شناختی به­کار رفت. برنامه توسط کودکان پیش‌دبستانیِ انتخاب شده با روش خوشه‌ای تصادفی اجرا و عملکرد هر یک طی دو سال تا تشخیص قطعی، در فایل‌های اکسل ذخیره...

متن کامل

تفریق بالینی اختلالات ارتوپدی از عصبی

شکی نیست و بی تردید تکاپوی بشری از شروع دوران تجدد و عصر جدید در توسعه علم و دانش و ابداع و اختراع و اکتشاف بوده است. همواره همه تلاش ها در مسیر سهل شدن و آرامش در زندگی است. علم و دانش راه بهتر زیستن برای موجودات است که از سوی انسان پایه گذاری گردیده است. در این میان دانش علوم پزشکی و علوم مرتبط با آن نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و بهره وری از یافته های علمی در تولید و ساخت ابزار و تجهیزا...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022