بررسی نقاشی ایران از دوران ایلخانان تا اول تیموری (629 الی 804 هجری قمری )

پایان نامه
چکیده

تحقیق حاضر به شکل گیری نگارگری ایرانی - از زمان ورود مغولان تا آغاز دوره تیموری - می پردازد . در این گستره تاریخی مکاتب تبریز ( عصر حکومت ایلخانان ) ، شیراز ( آل اینجو و آل مظفر ) و بغداد (آل جلایر ) را شامل می شود . آغاز این تحقیق به زمینه های شکل گیری این نقاشی پیش از مغولان به ویژه در مکتب سلجوقیان باز میگردد . سپس به گونه ای جامعتر به نسخ مصور دوران ایلخانی ، آل اینجو ، و جلایریان ، با تاکید بر جنبه های زیبایی شناختی و سبکشناختی آنها پرداخته شده است . در عین حال نسخ خطی مصور جدیدی نیز معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است . ضمنا این تحقیق به فنون و شیوه های اجرایی استادان قدیم و ویژگیهای معرفت شناختی ، کارکردی و مضمونی هنر آنان نیز می پردازد . این پایان نامه به چهار فصل تقسیم می شود که عناوین آن به این ترتیب می باشند . 1- زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و هنری پیش از دوران حکومتی مغولان ( ایلخانان ، آل اینجو ، آل مظفر و آل جلایر ) . 2- ویژگیهای عام نقاشی ایرانی . 3- زمینه های شکل گیری نقاشی دوره ایلخانی . 4- نقاشی ایران در دوران ایلخانان ، آل اینجو ، آل مظفر و آل جلایر .

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روش و شیوه‌ی تحقیق راویان و اخباریان از عصر روایی تا عصر کتابت(قرن‌های اول تا سوم هجری قمری)

اصول و روش تحقیق در هر عصری متأثر از اوضاع فرهنگی و اجتماعی همان عصر است.راویان و اخباریان مسلمان نخستین نیز در گردآوری روایات و تألیف آثار خود، ضمن تأثیرپذیری از فرهنگ عصر، شیوه‌ها و روش‌های تحقیقی مختلفی را به کار گرفتند.این شیوه‌ها و روش‌ها برخاسته از فضای فرهنگی و اجتماعی عصر و بیشتر مبتنی بر بیان شفاهی- روایی بود.اما با گذشت زمان، نقل شفاهی- روایی محض، اهمیت خود را از دست داد.بنابراین آن ر...

متن کامل

بررسی طرح و تزیین در نشانه‌های پنج آیه در قرآن‌های سدۀ اول تا نهم هجری قمری ایران

ظهور اسلام و اهمیتی که مسلمانان و به‌ویژه ایرانیان برای زیباسازی قرآن قایل بودند سبب افزایش فعالیت هنرمندان در جهت زیباساختن نگارش آیات قرآنی شد. قاریان به‌منظور مکث و یا پایان تلاوت روزانه از علامت‌هایی بهره گرفتند و مذهبین به‌منظور زیباسازی آیات قرآنی این نشانه‌ها را تزیین نمودند. یکی از این نشانه‌ها نشان پنج آیه است. از آنجا که شیوه‌های گوناگون به‌کاررفته در تذهیب قرآن بخشی بزرگی از هنر این ...

متن کامل

نقش امیر علیشیر نوایی در رونق هنر خوشنویسی عهد تیموری (906-876 هجری قمری)

دربار تیموریان مرکز شکوفایی هنرهایی نظیر نقاشی، معماری، تذهیب، کتاب آرایی و موسیقی بود و خطاطی و خوشنویسی در بین هنرهای این دوره اهمیت ویژه­ای داشت. به همین جهت کتاب­ها و کتیبه­های متعدد از این دوره باقی مانده که حاصل فعالیت خطاطان صاحب فن در سبک­های مختلف است. امیر علیشیر نوایی، وزیر هنردوست دوره سلطان حسین بایقرا، یکی از حامیان ویژه خطاطان و کاتبان بود و در دوره­ی وی علاوه بر نگارش و تذهیب کت...

متن کامل

برسی چهره (رخ)در تک نگاره های دوران صفوی تا اوایل قاجار ( 996 هجری قمری تا 1250 هجری قمری)

چکیده در این پژوهش یکی از عناصر مهم نقاشی ایرانی یعنی چهره و سیر تغییرات آن در تک نگاره های دوران صفوی تا اوایل قاجارمورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. در بیشتر پژوهش هایی که در موضوعات نگارگری انجام گردیده است ، توجه اصلی به بررسی صوری نگاره ها و بیان تاریخی آن است. در این بررسی علاوه بر موضوعات تاریخی به عواملی که در تغییرات چهره ها و مهم تر از آن به تغییرات دیدگاه هنرمند نیز اشاره شده ...

بررسی طرح و تزیین در نشانه های پنج آیه در قرآن های سدۀ اول تا نهم هجری قمری ایران

ظهور اسلام و اهمیتی که مسلمانان و به ویژه ایرانیان برای زیباسازی قرآن قایل بودند سبب افزایش فعالیت هنرمندان در جهت زیباساختن نگارش آیات قرآنی شد. قاریان به منظور مکث و یا پایان تلاوت روزانه از علامت هایی بهره گرفتند و مذهبین به منظور زیباسازی آیات قرآنی این نشانه ها را تزیین نمودند. یکی از این نشانه ها نشان پنج آیه است. از آنجا که شیوه های گوناگون به کاررفته در تذهیب قرآن بخشی بزرگی از هنر این ...

متن کامل

بررسی تصویری موضوع باغ در نقاشی ایران سده هشتم تا دهم هجری قمری

موضوع باغ از دیرباز برای ایرانیان اهمیتی زیاد داشته ، و بازتاب آن را در همه هنرها و باورهای ذهنی آنان می توان جستجو کرد. باغ بهترین درون مایه برای هنرمندان ایرانی بوده و آنان اغلب بهترین ذهنیت خود را در یک باغ متجلی می ساختند مقدس بودن باغ و بهشت به طرز چمشگیری در فرهنگ ایرانی نمایان است. به دلیل اهمیتی که این موضوع در هنر ایران و به خصوص نقاشی دارد، در این رساله سعی شده به پیشینه باغ در فرهنگ ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023