بزه دیدگی اطفال در زمینه موادمخدر

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بزه دیدگی کودکان در جرایم رایانه ای

بزه دیدگی اطفال در فضای سایبر موضوعی است که نگارنده در این پایان نامه بدان پرداخته است.موضوعی که به صورت میان رشته ای با حوزه های مختلفی از علم از جمله حقوق جزای عمومی و اختصاصی،جرم شناسی،بزه دیده شناسی،جامعه شناسی،روانشناسی،فضای سایبر و رایانه در ارتباط است. بدین ترتیب در فصل اول پس از طرح کلیات و مبانی نظری مهمترین مفاهیم از قبیل بزه دیدگی،فضای سایبر،پیشگیری و انواع آن مورد تحلیل و ارزیابی قر...

15 صفحه اول

استفاده ابزاری از زنان و کودکان در جرم های مرتبط با مواد مخدر (مطالعه موردی شهرستان هرسین 1392)

چکیده بعضی طبقات همچون زنان و کودکان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن را دارند. در جرایم مواد مخدر جنبه بزه دیدگی بر بزهکاری اطفال و زنان غلبه دارد. در خصوص خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر نیز اطفال و زنان بیشتر بزه دیده هستند تا بزهکار. اطفال به دلیل وضع جسمی و سنی شان بیشتر در قاچاق و توزیع مواد مخدر به کار گرفته می شوند چون در اکثر کشو...

پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی و اسناد بین المللی

ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی به حقوق کودکان بزه دیده در راستای اعمال سیاست های حمایتی برای آنان،مطابق با معیار های بین المللی از یک سو و آسیب پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم ازسوی دیگر قانونگذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای کودکان بزه دیده براساس واقعیت های اجتماعی، برآیند و قوانین ویژهای را که در بردارنده حقوق کیفری ماهوی و شکلی باشد، تدوین کنند. این پ...

پیشگیری پلیس محور از بزه دیدگی کودکان در مدارس و راهکارهای آن

کودکان آینده سازان کشور هستند که بزه دیدگی آنان میتواند سبب ایجاد محرومیت­ها، مخاطرات جدی و تکرار بزه دیدگی یا تبدیل به بزهکاری در ایام جوانی و بزرگسالی گردد. یکی از سازمان­هایی که می­تواند دراین زمینه نقش جدی ایفا نماید، سازمان پلیس است که با توسل به روش­های پیشگیری اجتماعی از طریق همکاری با مدارس، ارتباط مستمر با اولیای مدرسه و دانش­آموزان و آگاهی دادن به آنان نقش مهمی در این زمینه ایفا می­نم...

متن کامل

بزه دیده شناسی زنان و زمینه های مؤثر در کاهش جرایم

زنان تربیت یافته، فرهیخته و آگاه سلامت جامعه را تأمین می نمایند و بالعکس چنانچه زنان، از داشتن یک زندگی صحیح محروم مانده و امنیت آنان به مخاطره افتد، بی شک افراد جامعه نیز از نتایج این امر بی نصیب نخواهند بود. بزه دیدگی زنان یکی از آفاتی است که به علت ساختارهای زیستی ـ روانی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر زندگی زنان، کیفیت و شکل خاصی به خود می گیرد. مقاله حاضر علاوه بر بررسی بزه دیدگی زنان و علل آ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}