بررسی میزان ریزنشت آپیکالی چهار سیلر مختلف مورد مصرف در درمانهای اندودونتیکس

پایان نامه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی
  • نویسنده محمودرضا حمیدی
  • استاد راهنما اکبر خیاط
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1380
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تاثیر روشهای مختلف خالی کردن گوتاپرکا جهت تهیه فضای پست بر میزان ریزنشت آپیکالی کانال

  خلاصه:   سابقه و هدف: تهیه فضای پست نیاز به برداشت قسمتی از گوتاپرکا از کانال ریشه دارد،عوامل مختلفی ممکن است اثر منفی بر روی سیل مواد باقیمانده در کانال داشته باشد. لذا هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر روشهای مختلف خالی کردن گوتاپرکا جهت فضای پست بر میزان ریزنشت اپیکالی کانال بود .   مواد و روشها: این تحقیق به روش تجربی و آزمایشگاهی بر روی 70دندان پرمولر پایین کشیده شده، انجام شد . نمونه ها به...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی تأثیر سخت شدن MTA بر میزان ریزنشت آپیکالی در کانال‌های آپکس باز پرشده با روش سد آپیکالی MTA

  بررسی آزمایشگاهی تأثیر سخت شدن MTA بر میزان ریزنشت آپیکالی در کانال‌های آپکس باز پرشده با روش سد آپیکالی MTA     دکتر سمیرا شاه سیاه1- دکتر محمد یزدی زاده1 - دکتر سحر جلالی2 – دکتر منصور جعفرزاده2 – دکتر پژمان پوراکبرجهاندیده2 – زینب بوذرجمهری3   1- استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، ایران   2- دستیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپز...

متن کامل

بررسی ریزنشت آپیکالی در تهیه حفره با ابعاد مختلف جهت انجام رتروگراد

مقدمه: مواد مختلفی تاکنون برای انجام عملretrofilling  استفاده شده است.یکی از بهترین موادی که تا بحال پیشنهاد شده است MTA (مینرال تری اکساید اگریگیت) است، مطالعات زیادی تطابق نسجی، لبه ای و سیل کنندگی خوب این ماده را نشان داده اند. هدف از این مطالعه بررسی نقش ابعاد حفره در میزان سیل کنندگی MTAدر  انتهای ریشه دندان بود. مواد و روشها:  در این مطالعه آزمایشگاهی، تعداد 60 عدد دندان تک کانال کشی...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی میزان ریزنشت آپیکالی سیلرهای MTA Fillapex، iRoot SP و AH-Plus

مقدمه: سیلرهای MTA Fillapex و iRoot SP دو سیلر جدید هستند که ویژگی‏های بسیار مشابه با MTA دارند. هدف از این مطالعه مقایسه سیل اپیکال کانال‏های پر شده با این دو سیلر با سیلر AH-Plusبود. مواد و روش‏ها: 72 دندان پرمولر تک کانال جهت انجام مطالعه انتخاب شدند. کانال‏ها به روش Step back آماده‏سازی شدند. 6 نمونه جهت کنترل منفی و 6 نمونه برای کنترل مثبت در نظر گرفته شدند. بقیه نمونه‏ها در سه گروه 20 تا...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022