تأثیر رئالیسم جادویی بر رمان معاصر ایران

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر رئالیسم جادویی غربی در رمان معاصر ایران کدام رئالیسم ؟ کدام جادو؟

چکیدهدر این مقاله هدف بررسی رئالیسم جادویی و تاثیر آن در ادبیات معاصر ایران̨ بطور کلی ̨ وبه ویژه در آثار محمود دولت آبادی ̨ احمد محمود و شهرنوش پارسی پوراست. با توجه به نظریه های موجود در باره این نوع ادبی و با تکیه بر تحلیل چند اثر بیانگر رئالیسم جادویی مقاله به کاربرد این نوع ادبی در رمان فرانسه –ازجمله در اتاری از آناتول فرانس و مارسل امه-̨ در رمان گابریل گارسیا مارکز به عنوان یک نویسنده آ...

متن کامل

بررسی رئالیسم جادویی در رمان پریباد (اثرمحمدعلی علومی)

«رئالیسم جادویی» یا «واقع‌گرایی جادویی» شیوه‌ای نو در داستان‌نویسی معاصر است که در آن، عنصر واقعیت و خیال درهم می‌آمیزد و اثری فوق انسانی را رقم می‌زند. در این گونه داستان‌ها عنصر واقعیت و خیال به گونه‌ای با هم ادغام می‌شود که به صورت طبیعی و باورپذیر برای مخاطب خود می‌شود. رئالیسم جادویی زیرمجموعۀ مکتب رئالیسم است و نمی‌توان آن را یک مکتب مستقل دانست؛ چراکه چارچوب مستقل و تازه‌ای ندارد و بسیار...

متن کامل

رئالیسم جادویی در رمان های عربی

رئالیسم جادویی یکی از ژانرهای هنر، ادبیات و نمایش (پرفورمانس) است که در بافت رخدادها و صحنه های بسیار واقعی آن، رگه هایی از عناصر خیالی، نوعا بدون هیچ شرحی، نمود پیدا می کند واقع‏گرایی جادویی بر سه اصل اساسی تأکید می‏کند که عبارتند از: جنبه غیر طبیعی و عجیب که داستان‏های هزار ویک شب و داستان های کهن مادربزرگ ها با تمام جنبه های خیالی که دارند، در آن قرار می‏گیرند، جنبه اسطوره ای که از اصول مهم ...

رئالیسم جادویی در آثار ابراهیم کونی (مورد مطالعه رمان الورم)

ادبیات عجیب، ادبیات غریب، ادبیات فانتزی یا ادبیات جادویی همگی اسمی برای یک عنوان می باشد که عبارت از وجود موجودی طبیعی در مقابل حوادثی غیر طبیعی است. این ادبیات بستگی به حضور یا عدم حضور واقعیت در انواع واقعگرایی می گنجد. در این نوع گفتمان، واقعیت با غیرواقعیت باهم سرشته شده و جدایی آن دو از همدیگر غیرممکن است. این مکتب ثمره ی اندیشه ی نویسندگان آمریکای جنوبی بوده و براساس مقتضیات محیطی آن دیار...

متن کامل

ملکوت نقطۀ عطف رئالیسم جادویی ایران

ملکوت بهرام صادقی (1315-1363) تاکنون فقط یک داستان بلند در حوزۀ داستان‌های اسطوره‌ای و جریان سیال ذهن به شمار می‌رفت. این نظر در جای خود درست و تأییدشده است؛ اما از منظر «رئالیسم جادویی» هیچ‌گاه به طور جدی به این اثر پرداخته نشده است. حال آن‌که رگه‌های قوی این جریان چنان در آن بازتاب یافته است که می‌توان آن را سرآغاز و نقطۀ عطف رئالیسم جادویی در ایران دانست. این مقاله ویژگی‌های مهم سبک رئالیسم ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023