بررسی توزیع جنسیتی جرائم در استان تهران از سال 1378 تا 1387

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  • نویسنده نیوشا مصلی نژاد
  • استاد راهنما فیروز محمودی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1388
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی جرم شناختی تاثیر جنسیت در ارتکاب جرایم در شهرستان پیرانشهر از سال 1383 تا 1387

چکیده پیشبرد امور بدون برنامه ریزی امکان پذیر و موفق نیست در زمینه پیشگیری از جرم آمار جنائی و بحث جنسیت وتفکیک جرایم بلحاظ جنسیتی یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی به شمار می رود. پیشگیری از بزهکاری نیازمند شناسایی عوامل موثر در ارتکاب جرایم میباشد. شناسائی عوامل موثر در وقوع جرم در یک حوزه قضائی نیاز به شناسائی تنوع جرائم و شناخت کافی از فرهنگ قومی و محلی و پرونده شخصیتی مجرمین ان حوزه دارد . ...

15 صفحه اول

بررسی شاخص های مدیریت تولید مثل در گاوداری های صنعتی استان آذربایجان شرقی

بررسی شاخص های مدیریت تولید مثل در گاوداری های صنعتی استان آذربایجان شرقی چکیده: در این تحقیق برای تعیین عملکرد تولید مثل (فاصله زایش، طول دوره آبستنی، فاصله زایش تا اولین تلقیح، فاصله اولین تلقیح تا آبستنی، تعداد روزهای باز و تعداد تلقیح منجر به ازای هر آبستنی) گاوهای هلشتاین گله های استان آذربایجان شرقی و برخی عوامل موثر بر آن از 8963 داده تولید مثلی مربوط به 3995 رأس گاو هلشتاین از سال 13...

15 صفحه اول

بررسی همبستگی میزان بروز سل گاوی و سل انسانی در پنج منطقه کشور طی سالهای 1378 تا 1387

  سابقه و هدف: میکوباکتریوم بویس را در ایجاد 10-5 درصد موارد سل انسانی به ‌ ویژه در اطفال و در مناطق دارای سطح بهداشت پایین دخیل می ‌ دانند. از آن ‌ جایی که حدود 25 درصد از انسان ‌ های مسلول در کشور مبتلا به فرم خارج ‌ ریوی سل (که عموماً آن را به مایکوباکتریوم بویس نسبت می ‌ دهند) بوده و این میزان در حالت عادی نباید از 15 درصد تجاوز نماید؛ لزوم بررسی این نسبت بالای موارد سل خارج ‌ ریوی در کشور و...

متن کامل

سنجش نابرابری جنسیتی در بین زنان روستایی: مطالعة موردی استان گیلان

چکیده نابرابری جنسیتی یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات جامعه است که می تواند نظم اجتماعی، توسعه و حتی ثبات سیاسی جامعه را تهدید کند. نابرابری جنسیتی تحت تأثیر عواملی چون موقعیت زندگی افراد و فرهنگ غالب بر آن پدید می آید. بحث اصلی محقق در این پژوهش، نابرابری جنسیتی در خانواده های مناطق روستایی است. در فرایند توسعه، نقش زنان را به عنوان نیمی از نیروی کار فعال نمی توان نادیده گرفت. بنابراین، پژوهش ...

متن کامل

براورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده ها در ایران

حساسیت در نابرابری فرهنگی، سیسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها، تلاش در دقت اندازه گیری آن را ضرورت بخشیده است. در این راستا به انواع شاخص های نابرابری ساخته و ارتقای کیفیت داده ها توجه شده است. در اثر گسترش روزافزون فناوری، حجم حافظه و سرعت پردازش اطلاعات کامپیوترها، کارت ها و مبادلات الکترونیکی، تحولات عظیم اطلاعات و پدیده ریز داده ها (میکرودیتا) در راه است. هدف اساسی این مقاله، کاربرد ریزداده اهی...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}