بررسی قابلیت های کاربردی - گرافیکی نقوش آجرکاری برجهای آرامگاهی خرقان قزوین

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر
  • نویسنده نسرین جباری
  • استاد راهنما محمد خزایی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1388
چکیده

هنرهای سنتی ایران تجلی نمادین جهانی ابدی و ازلی است که این جهان را محلی گذرا و واسطه ای برای رسیدن به مرتبه ای وتلاتر به منظور وصول به آرامش درونی می داند. تزیین و آرایش ساختمان که جزء لاینفک معماری محسوب می شود در آجرکاری، کاشی کاری، گچبری وآینه کاری در کنار قالی بافی، قلمکاری، سفالگری، منبت کاری، کنده کاریچوب، گره چینی و همچنین سایر دست آوردهای صنایع دستی نمود یافته است، این عناصر تزیینی پیوندی یگانه ایجاد نموده که فضای معماری ایران را آکنده از زیبایی معنوی می سازد و این خود زیبایی ظاهری را نیز به همراه دارد. هنر آجر کاری و ایجاد تزیینات با آجر در بناها از دیر باز در ایران رواج داشته و معماران چیره دست با این ابزار ساده نقوش بسیار پیچیده و زیبایی به وجود آورده اند که باعث حیرت و شگفتی می شوند. تزیینات آجرکاری در بناهای آرامگاهی خرقان در استان قزوین عنوان پژوهشی این پایان نامه است که از دوره سلجوقی به یادگار مانده است. تنوع استفاده از آجر این بنا را به موزه آجرکاری تبدیل کرده است. این تحقیق به پیشینه تاریخی این دو برج پرداخته و سعی بر آن داشته تا در مطالعه و بازسازی ارزشهای هنری این دو بنا کوشا باشد. در مجموع برجهای خرقان از لحاظ معماری و همچنین تزیینات وابسته به آن، تاثیرات فراوانی بر معماری پس از خود در داخل کشور و خارج از آن داشته و هم اکنون نقوش تزییناتی این دو برج جایگاه مهمی در گرافیک معاصر ایران با توجه به نمونه های اشاره شده داشته و خواهد داشت.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی چشمه ها ی آبمعدنی خرقان-قزوین

یکی از منابع طبیعی دست نخورده کشورمان که تاکنون از آن بطور صحیح استفاده بعمل نیامده آبهای معدنی فراوانی است که در سطح کشور پراکنده می باشند. در این بررسی یکی از آبهای معدنی معروف که برسر راه قزوین به همدان واقع شده است و بطرز ابتدائی مورد استفاده اهالی اطراف آن می باشد و بنام آبگرم خرقان معروف است بمورد مطالعه و اظهار نظر قرار داده ایم . به منظور مطالعه آبها در سرچشمه و آزمایشگاه آبشناسی آزما...

متن کامل

مطالعه قابلیت های کاربردی نقوش پارچه های دوره ی صفویه در طراحی نقشمایه های گرافیکی

نقوش پارچه های دوره صفویه به لحاظ زیبایی بصری، نقوش تزیینی، مضامین تصویری و همچنین رنگ و بافت، مایه ی مباهات هنر ایران زمین در این دوره است. تحولات اجتماعی و فکری ایران در دوره حکومت صفویه تأثیراتی قاطع و چشم گیر بر حوزه ی علم، مذهب، هنر و ادبیات این سرزمین داشت.در این نوشتار پس از ترسیم وضعیت نساجی و دلایل رشد و اعتلای آن در این دوره، سیر تحول نقوش و نحوه ی ساده سازی آن ها با توجه به مشابهت نق...

معماری دست کند در منطقۀ خرقان قزوین

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

بررسی قابلیت های گرافیکی نقوش حمام وکیل شیراز

هنر ایران در جنبه های گسترده خود از جمله معماری و تزیین در معماری و کاربرد آن در حیطه گرافیک می تواند بازگوکننده قابلیت و گستردگی هنر ایران در به کارگیری هنرهای جدیدی چون گرافیک باشد و مصداق همین امر را امروز در گرافیک ایران و ریشه یابی آثار می توان مشاهده کرد. در این رساله سعی بر این بوده است که با محوریت حمام وکیل شیراز، نقوش و تزیینات بنا مربوط به دو دوره مختلف زند و قاجار در قابلیت های گراف...

بررسی قابلیت های گرافیکی نقوش مهرهای ساسانی قصر ابونصر

پژوهش حاضر در صدد است به بررسی نقوش مهرهای قصر ابونصر، تجزیه و تحلیل، کاربردهای مختلف و قابلیت های گرافیکی آن ها بپردازد. قصر ابونصر یکی از آثار باستانی دوره ساسانی است، که در 10 کیلومتری جنوب شرق شیراز قرار دارد. از جمله یافته های مهم بدست آمده از کـاوش های قصر ابونصر گِل مهرها هستند. این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت نقوش گِل مهرها در مطالعات دوره ساسانی و با توجه به عدم مطالعه ی دقیق این داده ها...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023