ناحیه بندی، تعیین حجم و استخراج ویژگی های فیبروم رحمی در تصاویر mri

پایان نامه
چکیده

فیبروم رحمی شایع ترین تومور خوش خیم لگنی در زنان می باشد و امروزه درمان آن به شیوه هایی که کمترین خطر و آسیب را برای فرد داشته باشد مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. استفاده از تصاویر mri جهت استخراج ویژگی های مختلف از جمله محل، حجم و شدت سیگنال اهمیت اساسی در تشخیص و پیگیری روند بهبود بیمار دارد. استفاده از روش های مبتنی بر پردازش کامپیوتری می تواند کمک بسزایی در تسریع و افزایش دقت بدست آوردن این ویژگی ها داشته باشد. هدف اصلی در این پایان نامه ناحیه بندی و تعیین حجم فیبروم رحمی می باشد. با توجه به ویژگی های فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی فیبروم رحمی این تومورها را به سه دسته ی مجزا تقسیم بندی کرده ایم و برای هر دسته روشی برای ناحیه-بندی ارائه شده است. دسته ی اول تومورهای مرده هستند که روشی بر مبنای level set برای استخراج سه بعدی آنها ارائه شده است. دسته ی دوم تومورهایی با بافت مرده و بافت کلسیفیته هستند که در بررسی تومورها بدلیل غیر یکنواخت بودن ناحیه یکی از مشکل ترین زمینه ها در ناحیه بندی تومور ها محسوب می شوند، برای این گونه نیز روشی بر مبنای level set بدون لبه برای ناحیه بندی اولیه و در مرحله ی بعد با استفاده از مدل شکلی فعال و مدل بیضوی برای ناحیه بندی نهایی ارائه شده است. دسته سوم بیماران دارای تومورهای متعدد هستند که به اصطلاح multi fibroids گفته می شوند. در این دسته نیز ابتدا ناحیه ی رحم استخراج شده و سپس با استفاده از روش جدیدی مبتنی بر کلاس بندی فازی تومورها استخراج می شوند. برای تعیین درستی روش های ارائه شده از معیارهای درستی سنجی مبتنی بر سطح و فاصله استفاده شده است. با توجه به نوین بودن روش بستن شریان های خون رسان به فیبروم(uae) در درمان فیبروم رحمی و مقالات معدودی که در مورد ناحیه بندی فیبروم رحمی وجود دارد این تقسیم بندی و روش های ارائه شده گام جدیدی در این زمینه محسوب خواهد شد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ناحیه بندی تصاویر mri قلبی با استفاده از مرز فعال خودنسبی

ناحیه بندی تصاویر mri قلبی (به منظور استخراج بطن چپ) بواسطه حضور نویز و تغییر شکل بطن طی یک سیکل قلبی وظیفه ای دشوار می باشد. از دیدگاه کلینیکی ناحیه بندی مرز بطن چپ و استخراج مخزن خون در اندازه گیری پارامترهای قلبی، تشخیص بیماری ها و مطالعه حرکت دیواره بطن طی یک سیکل کاربرد دارد. مرزهای فعال به عنوان ابزاری موثر برای پاسخ به نیاز فوق شناخته شده اند. در این رساله، با استفاده از تبدیل موجک و نگا...

15 صفحه اول

ناحیه بندی تصاویر پزشکی(mri)با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تصویر برداری تشدید مغناطیسی(mri) به عنوان یکی از قوی ترین روش های تصویر برداری تشخیصی شناخته شده است. غیر تهاجمی بودن، غیر یونیزه بودن، درجه تفکیک بالا برای بافت های نرم و ایجاد تصاویر چند طیفی، مهمترین ویژگی های این روش هستند. اولین مرحله در تحلیل تصاویرmri ، ناحیه بندی کردن تصاویر است. در این مرحله سه دسته مهم بافت مغزی با شدت روشنایی های متفاوتی نمایان می گردد. این سه دسته مهم عبارتند از قسم...

15 صفحه اول

ناحیه بندی خودکار انواع ضایعات در بیماری ms با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی پرفیوژن

بیماری ms یکی از مهمترین انواع بیماری های خودایمنی بدن و شایع ترین عامل ناتوانی حرکتی غیر جراحتی در جوانان بین 20 تا 40 سال است. این بیماری به مرور زمان باعث تغییرات شکلی و ساختاری در مغز می شود. به منظور پیگیری روند پیشرفت بیماری و ارائه طرح درمان بیمار، امروزه روال تشخیص انواع مختلف ضایعات ms و تخمین حجم کلی آن ها در تصاویر mr ، امری متداول شده است، لذا نیاز به جایگزین شدن شیوه ای اتوماتیک بر...

15 صفحه اول

تشخیص سکته مغزی و بررسی آسیب های ناشی از آن با استفاده از پردازش تصاویر mri

تصاویر mri ی مغز مهم ترین ابزار مورد نیاز برای مطالعه و بررسی آسیب های مغزی می باشد. تجربه نشان می دهد که استخراج اطلاعات برای تشخیص بیماری های مختلف از روی تصاویر mriبه خوبی توسط پزشک قابل انجام است. در سال های اخیر استفاده از امکانات بینایی ماشین در پردازش تصاویر پزشکی توجه محققین زیادی را به خود جلب کرده است. با توجه به تحلیل کیفی و همراه با خطای سیستم بینایی انسان، استفاده از تحلیل های کمی ...

15 صفحه اول

طبقه بندی تصاویر mri سینه با استفاده از شبکه های عصبی و پردازش تکاملی

شیوع روز افزون سرطان سینه از یک طرف و اهمیت تشخیص به موقع و زودهنگام آن از طرف دیگر، لزوم تصویربرداری دقیق را برای شناسایی سرطان سینه، بیان می کند. به همین منظور تاکنون روش های تصویربرداری مختلفی از جمله ماموگرافی، ترموگرافی، سونوگرافی سینه و ام.آر.آی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این میان، mri به دلیل حساسیت بالا، عدم استفاده از پرتو یونیزه، غیرتهاجمی بودن و غیره، یک روش تشخیصی ارزشمند به حسا...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}